MENU

Opłaty za studia podyplomowe

  • Słuchacze studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia oraz Wydziale Wojskowym (z każdego zakresu)

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

Opłata miesięczna

semestr zimowy

 semestr letni

semestr zimowy

semestr letni

do 20.10

do 20.10

do 5.03

do 20.10
do 05.11
do 05.12
do 05.01

do 05.03
do 05.04
do 05.05
do 05.06

3800

1920

1920

495

495


 

  • Słuchacze studiów prowadzonych na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

Opłata miesięczna

semestr zimowy

 semestr letni

semestr zimowy

semestr letni

do 20.10

do 20.10

do 5.03

do 20.10
do 05.11
do 05.12
do 05.01

do 05.03
do 05.04
do 05.05
do 05.06

KIERUNEK: bezpieczeństwo narodowe

3800

1920

1920

495

495

POZOSTAŁE KIERUNKI

3200

1620

1620

415

415


Źródło: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 1.10.2016 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne i wydawane dokumenty w Akademii Sztuki Wojennej


wróć