MENU

Opłaty za niestacjonarne studia I stopnia

Przedstawiamy zestawienie dot. wysokości opłat (PLN) za jeden rok akademicki wraz z terminami ich wnoszenia:

 

Opłata jednorazowa Opłata semestralna Opłata miesięczna
  semestr zimowy semestr letni semestr zimowy semestr letni
do 20 października do 20 października do 5 marca do 20 października
do 5 listopada
do 5 grudnia
do 5 stycznia
do 5 marca
do 5 kwietnia
do 5 maja
do 5 czerwca
3.800 zł 1.920 zł 1.920 zł 490 zł 490 zł

 

Źródło: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 1.10.2016 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne i wydawane dokumenty w Akademii Sztuki Wojennej.


wróć