MENU
17lip

ADMINISTRACJA

 • administracja publiczna,
 • administracja wojskowa,
 • administracja bezpieczeństwa.
17lip

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 • ochrona i obrona narodowa,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • bezpieczeństwo informacyjne.
17lip

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 • bezpieczeństwo powszechne,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • bezpieczeństwo społeczne.
17lip

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA

 • bezpieczeństwo obszaru azjatyckiego,
 • bezpieczeństwo obszaru europejskiego,
 • dyplomacja i komunikacja polityczna,
 • analityka i prognostyka.
17lip

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

 • specjalista ds. bezpieczeństwa informacyjnego,
 • inspektor ochrony danych osobowych,
 • projektant systemów bezpieczeństwa informacyjnego,
 • info-menadżer.
17lip

LOGISTYKA

 • logistyka przedsiębiorstwa,
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych,
 • logistyka wojskowa,
 • transport,
 • rachunek ekonomiczny w logistyce.
17lip

LOTNICTWO

 • organizacje lotnicze,
 • zarządzanie ruchem lotniczym.
17lip

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE

 • zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie systemami informacyjnymi.
17lip

OBRONNOŚĆ

 • obrona terytorialna,
 • współczesne konflikty zbrojne.
17lip

DOWODZENIE

 • planowanie i organizacja działań Wojsk Obrony Terytorialnej;
 • praca analityczno-sztabowa.
15lip

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

15lip

Opłaty za niestacjonarne studia I stopnia