MENU

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

 

Lp.

Rodzaj zamierzenia

Rekrutacja zasadnicza

Rekrutacja dodatkowa[1]

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia I i II stopnia

1

Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia

6 maja 2019

6 maja 2019

I stopień –
12 sierpnia 2019

II stopień –
26 sierpnia 2019

2

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

8 lipca 2019

26 lipca 2019

6 września 2019

3

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studia i listy rezerwowej[2]

12 lipca 2019

2 sierpnia 2019[3]

10 września 2019

4

Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów  od osób z listy zakwalifikowanych  na studia[4]

15 – 19; 22 – 24 lipca 2019

5–9; 12 –13
sierpnia 2019

11 –13 września 2019

5

Ogłoszenie listy osób wpisanych na listę studentów (przyjętych na studia)

26 lipca 2019

19 sierpnia 2019

16 września 2019

6

Kwalifikowanie osób z listy rezerwowej[5]

29 lipca – 9 sierpnia 2019

20 – 23 sierpnia 2019

 

[1] Dotyczy kierunków studiów, na które limit miejsc nie został wyczerpany podczas rekrutacji zasadniczej, a lista rezerwowa została zamknięta.

[2] Lista rezerwowa nie dotyczy rekrutacji dodatkowej.

[3] Jeżeli w rekrutacji zasadniczej na studia stacjonarne drugiego stopnia, liczba kandydatów przekracza limit przyjęć określony dla danego kierunku, wówczas test kwalifikacyjny dla kandydatów przeprowadzić w dniach 30 – 31 lipca 2019 r.

[4] Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów

[5] Lista rezerwowa zostaje zamknięta wraz z upływem ostatniego dnia kwalifikacji.

 

Źródło: ZARZĄDZENIE Nr 15 REKTORA - KOMENDANTA AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ z dnia 02.05.2019 r. w sprawie organizacji i przebiegu rekrutacji na pierwszy rok studiów, rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020.


wróć