MENU

Harmonogram rekrutacji 2018 na studia cywilne

 

UWAGA! Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej, a ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego. Akademia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej.

Podstawowe kierunki kształcenia oferowane przez wydziały Akademii Sztuki Wojennej, to:

 •  na I stopniu studiów: Administracja, Bezpieczeństwo informacyjne, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja, Logistyka, Zarządzanie i dowodzenie, Obronność oraz Lotnictwo;
 •  na II stopniu studiów: Administracja, Bezpieczeństwo informacyjne, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Logistyka, Zarządzanie i dowodzenie, Obronność oraz Lotnictwo;
 •  na III stopniu studiów dwie dyscypliny: Nauki o bezpieczeństwie oraz Nauki o obronności (dziedzina nauk społecznych);
 •  na studiach podyplomowych ponad 20 kierunków, związanych z bezpieczeństwem i obronnością;

Okres pobierania nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:

 •     dla studiów I stopnia – 3 lata (6 semestrów),
 •     dla studiów II stopnia – 2 lata (4 semestry),
 •     dla studiów doktoranckich – 4 lata (8 semestrów),
 •     dla studiów podyplomowych – 1 rok (2 semestry)

 

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2018/2019
Studia I i II stopnia

 

Rodzaj zamierzenia

Rekrutacja zasadnicza

Rekrutacja zasadnicza

Rekrutacja dodatkowa

X

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia I i II stopnia

Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia

11 maja 2018 11 maja 2018 I st.
4 sierpnia 2018
II st.
26 sierpnia 2018

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

9 lipca 2018 27 lipca 2018 5 września 2018

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na studia oraz listy rezerwowej**

13 lipca 2018 3 sierpnia 2018*** 7 września 2018
Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia 16-20; 23-25 lipca 2018

6-10; 13-14 sierpnia 2018

10-14 września 2018
Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia 27 lipca 2018 17 sierpnia 2018

18 września 2018

Kwalifikowanie osób z listy rezerwowej 30 lipca - 3 sierpnia 2018 20-24 sierpnia 2018 X

 

* dotyczy kierunków studiów, na które limit miejsc nie został wyczerpany podczas rekrutacji zasadniczej.
**  lista rezerwowa nie dotyczy rekrutacji dodatkowej.
***  jeżeli na kierunku studiów stacjonarnych drugiego stopnia liczba kandydatów przekracza limit przyjęć określony dla tego kierunku, wówczas w dniach 30-31 lipca 2018 r. przeprowadzany jest test kwalifikacyjny.

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2018/2019
Studia doktoranckie i podyplomowe

 

Rodzaj zamierzenia

Studia doktoranckie Studia podyplomowe
Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia 11 maja 2018 11 maja 2018
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej* 18 sierpnia 2018 14 września 2018
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia do 27 sierpnia 2018 17-21 września 2018
Rozmowy kwalifikacyjne 3-5 września 2018 X
Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne 10 września 2018 25 września 2018

 

* opłata rekrutacyjna nie dotyczy studiów doktoranckich

UWAGA! Rekrutacja na studia podyplomowe przedłużona!

Dla Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego obowiązują następujące terminy:

 • Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej - 12 października 2018
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia - 15-17 października 2018
 • Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 19 października 2018

Dla Wydziału Zarządzania i Dowodzenia obowiązują następujące terminy:

 • Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej - 28 września 2018,
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia - 1-5 października 2018 oraz 8 października,
 • Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 10 października 2018.

 

Dla Wydziału Wojskowego obowiązkują następujące terminy:

 

 • Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej - 30 września 2018,
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia - 1-5 października 2018,
 • Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne - 10 października 2018.

UWAGA! Rekrutacja na studia doktorankie w Wydziale Zarządznia i Dowodzenia przedłużona!

Kliknij TUTAJ, aby poznać szczegóły!


wróć