MENU
 

KATEDRA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

Katedra Edukacji dla Bezpieczeństwa – realizuje działalność dydaktyczną i naukową w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa strukturalnego, społecznego i personalnego. Interdyscyplinarna perspektywa badawcza obejmuje zagadnienia związane z teorią i praktyką edukacji i psychospołecznych aspektów współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa.

Pracownicy Katedry kształcą Studentów na studiach I, II i III stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, uwzględniając wyniki najnowszych badań w zakresie przypisanych obszarów wiedzy, profilu Wydziału oraz misji Uczelni. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są między innymi z przedmiotów: Bezpieczeństwo społeczne, Edukacja dla bezpieczeństwa, Psychologia zagrożeń, Socjologia bezpieczeństwa, Filozofia bezpieczeństwa, Etyka służby publicznej, Logika, Człowiek w sytuacji zagrożeń, Konflikty i negocjacje, Komunikacja społeczna, Przywództwo społeczności lokalnej.

Ponadto Katedra odpowiada za realizację specjalności Bezpieczeństwo Społeczne na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia i II stopnia, Uczelniany Kurs Dydaktyczny dla doktorantów i pracowników ASzWoj oraz Podyplomowe Studia Pedagogiczne Edukacja dla Bezpieczeństwa.

Kierownik Katedry
dr Ilona URYCH
e-mail: i.urych@akademia.mil.pl

Pedagog, pracownik naukowo-dydaktyczny, prowadzi szkolenia dla kadry cywilnej i wojskowej z zakresu doskonalenia pedagogicznego oraz przywództwa i komunikacji społecznej. Obszary zainteresowań: edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja w klasach mundurowych, bezpieczeństwo społeczne.

Profesor
płk dr hab. Krzysztof DRABIK

e-mail: k.drabik@akademia.mil.pl

Filozof, etyk, pedagog, studia pedagogiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie – studia podyplomowe – Organizacja i Zarządzanie Oświatą, doktorat (Wydział Filozofii i Socjologii UMCS), habilitacja (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego AON).

Obszary badawcze: człowiek bezpieczny w społeczeństwie ryzyka; kultura bezpieczeństwa, bezpieczeństwo personalne i strukturalne; etyka w życiu publicznym; bioetyka, teoria wojny sprawiedliwej, religie świata.

Profesor
dr hab. Beata ŁACIAK

e-mail: b.laciak@akademia.mil.pl

Socjolog, absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, specjalizacji socjologicznej. Doktorat i habilitacja z zakresu socjologii w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW.

Obszary badawcze: przemiany społeczno-kulturowe w Polsce, socjologią obyczajów, socjologią dzieciństwa oraz  analiza współczesnych przekazów medialnych i ich odbioru.

Adiunkt
dr Mateusz KUCZABSKI

e-mail: m.kuczabski@akademia.mil.pl

Adiunkt
dr Marcin MAZUREK

e-mail: m.mazurek@akademia.mil.pl

Adiunkt
dr Dorota DOMALEWSKA
e-mail: d.domalewska@akademia.mil.pl

Językoznawca, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego, zastępca redaktora naczelnego „Security and Defence Quarterly”. Obszary zainteresowań: komunikacja w sytuacjach kryzysowych, komunikacja międzykulturowa, bezpieczeństwo społeczne, migracje, edukacja, nowe media w kulturze i polityce.

Adiunkt
ppłk dr Andrzej TOMCZAK

e-mail: a.tomczak@akademia.mil.pl

Doktor nauk o kulturze fizycznej (AWF we Wrocławiu) oraz doktor nauk o bezpieczeństwie (ASzWoj). Absolwent WSOWChem w Krakowie.

Obszary badawcze: sprawność i aktywność fizyczna żołnierzy; zmiany sprawności fizycznej podczas podejmowania długotrwałych wysiłków fizycznych związanych ze szkoleniem wojskowym; związki wychowania fizycznego z edukacją dla bezpieczeństwa.

Doktorant
mgr Marlena ZADOROŻNA

e-mail: m.zadorozna@akademia.mil.pl

Zatrudnieni w ramach Projektu Restrukturyzacyjnego

Adiunkt
dr Barbara DRAPIKOWSKA

e-mail: b.drapikowska@akademia.mil.pl

Badacz - specjalista ds. IT
Tadeusz BRZOZOWSKI

e-mail: t.brzozowski@akademia.mil.pl


wróć