MENU
 

KATEDRA NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

Kierownik Katedry
dr Dariusz MISZEWSKI
e-mail: d.miszewski@akademia.mil.pl

Studia: Uniwersytet Wrocławski – historia (1993); doktorat 1998 (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr). Praca: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie (1998-2000); Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego (1999-2013), ASzWoj. (2016-). Specjalizacja: historia Europy Środkowej i Wschodniej w XIX-XXI w., stosunki międzynarodowe i dzieje integracji europejskiej, mniejszości narodowe, polska myśl polityczna.

Profesor
płk dr hab. Sylwester KUREK
e-mail: s.kurek@akademia.mil.pl

Profesor
ks. dr hab. Cezary SMUNIEWSKI
e-mail: c.smuniewski@akademia.mil.pl

Teolog prowadzący badania z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, specjalizujący się w naukach o bezpieczeństwie. Studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, doktorat obronił na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a habilitował się na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się antropologią bezpieczeństwa, udziałem religii w tworzeniu bezpieczeństwa, teorią walki cywilizacji, patriotyzmem oraz bezpieczeństwem społecznym.

Profesor
dr hab. Kamila TROCHOWSKA
e-mail: k.trochowska@akademia.mil.pl

Adiunkt
ppłk dr inż. Jacek STEMPIEŃ
e-mail: j.stempien@akademia.mil.pl

Adiunkt
dr Marek DESZCZYŃSKI

e-mail: m.deszczynski@akademia.mil.pl

Studia: Uniwersytet Warszawski – historia i bezpieczeństwo narodowe (1991, 1997); doktorat 2001 (Wydział Historyczny UW). Praca: Muzeum Woli (1992), Szkoła Główna Handlowa (1992-2006), nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie (1994-97, 2006-08), Instytut Historyczny UW (2005-17), ASzWoj. (2016-). Specjalizacja: dzieje najnowsze Polski i powszechne, szczególnie okresu 1914-1945, historia wojskowa, gospodarcza, dyplomatyczna i kultury, Europa Środkowa, Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia, współczesna problematyka ekonomiczna i bezpieczeństwa.

Adiunkt
dr Franciszek DĄBROWSKI
e-mail: f.dabrowski@akademia.mil.pl

Studia: Uniwersytet Warszawski – historia (1997); doktorat 2003 (Wydział Historyczny UW). Praca: Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie (1995-2006), Instytut Pamięci Narodowej (2006-), wykładowca nieetatowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2007-10), ASzWoj. (2016-). Specjalizacja: historia średniowieczna Polski i powszechna, dzieje Polski i Europy Środkowej pod władzą komunistyczną, historia służb bezpieczeństwa, archiwistyka.

Adiunkt
dr Grzegorz WNĘTRZAK

e-mail: g.wnetrzak@akademia.mil.pl

Studia: Uniwersytet Jagielloński – historia, europeistyka, słowianoznawstwo, wiedza o społeczeństwie (2002, 2005, 2007); doktorat 2011 (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielogórskiego). Praca: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie (2003-), ASzWoj. (2016-). Specjalizacja: dzieje Polski i Europy Środkowej 1848-1939, historia Małopolski i Śląska, dzieje parlamentaryzmu, geografia historyczna, historia transportu,  turystyka.

Adiunkt
dr Paweł WIĘCKOWSKI
e-mail: p.wieckowski@akademia.mil.pl

 

 
 

wróć