MENU
19paź

Studia historyczne wracają do Akademii

18 października 2018 roku w Akademii Sztuki Wojennej zainaugurowano działalność Instytutu Historii Wojskowości i Służb Specjalnych (IHWiSS). Jego głównym celem jest prowadzenie badań naukowych, inspirowanie debaty publicznej oraz realizacja zajęć dydaktycznych na wszystkich prowadzonych w ASzWoj kierunkach, we wskazanym zakresie.

17paź

Plan zajęć dla osób przyjętych na studia podyplomowe Historia Służb Specjalnych w roku akademickim 2018/2019

09paź

Listy osób przyjętych na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019

09paź

Wykład inauguracyjny Instytutu Historii Wojskowości i Służb Specjalnych

18 października 2018 r. dr Konrad Paduszek wygłosi wykład zatytułowany Wywiad i kontrwywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.