MENU
 

OPIEKUNOWIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w roku akademickim 2018/2019

Wykaz opiekunów studiów podyplomowych:

OBSŁUGA CELNA W TRANSPORCIE MIĘDZYNAROWYM - opiekun: dr Agnieszka MILCZARCZYK-WOŻNIAK 

(e-mail: a.milczarczyk-wozniak@akademia.mil.pl);

ZARZĄDZANIE LOTNICTWEM - opiekun: dr hab. Marek Telesfor MARKIEWICZ

(e-mail: m.t.markiewicz@akademia.mil.pl);

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - opiekun: dr Maria JABŁOŃSKA-WOŁOSZYN

(e-mail: m.woloszyn@akademia.mil.pl);

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Z BRANŻY ZBROJENIOWEJ - opiekun: dr Aneta NOWAKOWSKA-KRYSTMAN

(a.krystman@akademia.mil.pl);

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI - opiekun: dr Włodzimierz KRZEMIŃSKI

(w.krzeminski@akademia.mil.pl).

 

 

DZIEKANAT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

dr Józef KISIEL

e-mail: j.kisiel@akademia.mil.pl

tel. 261-813-356


wróć