MENU
 

OPIEKUNOWIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w roku akademickim 2018/2019

Informacje podstawowe i kontakt

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

Opłata miesięczna

semestr zimowy

 semestr letni

semestr zimowy

semestr letni

do 20.10

do 20.10

do 5.03

do 20.10
do 05.11
do 05.12
do 05.01

do 05.03
do 05.04
do 05.05
do 05.06

3800

1920

1920

495

495

 

Źródło: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 1.10.2016 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne i wydawane dokumenty w Akademii Sztuki Wojennej