Historia i zadania

Dostępne artykuły: 3

Pokaż archiwum
  • Akademia Sztuki Wojennej

    Między tradycją a przyszłością

  • Wojciech Kossak, Gen. Sowiński na szańcach Woli, www.muzeumwp.pl

    Wojskowa Szkoła Aplikacyjna (1820-1831)

  • Wyższa Szkoła Wojenna (źródło: W. Chocianowicz, W 50-lecie Powstania Wyższej Szkoły Wojennej, Londyn 1969)

    Wyższa Szkoła Wojenna (1919-1946)