MENU
plakat 1

plakat 2

Dziekanat WZiD

Dziekanat podlega bezpośrednio Dziekanowi Wydziału Zarządzania i Dowodzenia. Na czele Dziekanatu stoi Kierownik ds. administracyjnych Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, który odpowiada za prawidłowe wykonywanie zadań całego działu.


Do zadań Dziekanatu należy:

  • wewnętrzny nadzór nad prawidłowym i rzetelnym prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów na wszystkich poziomach nauki;
  • zapewnienie właściwej obsługi administracyjnej studentów Akademii Sztuki Wojennej;
  • zapewnienie realizacji ustalonej Zarządzeniem Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej organizacji roku akademickiego;
  • zapewnienie realizacji postanowień regulaminu studiów, w zakresie związanym z przebiegiem studiów.


Struktura Dziekanatu:

Kierownik ds. administracyjnych Wydziału Zarządzania i Dowodzenia:

mgr Małgorzata GRZYMKOWSKA
tel.(fax) 261-813-189
m.grzymkowska@akademia.mil.pl

Zastępca Kierownik ds. administracyjnych Wydziału Zarządzania i Dowodzenia:
mgr Katarzyna CHYLIŃSKA
tel.(fax) 261-814-113
k.chylinska@akademia.mil.pl


Zespół administracyjno-techniczny:

  • obsługa studenta;
  • rachunki, umowy;
  • zabezpieczenie planistycznie;
  • zabezpieczenie techniczne;
  • obsługa sekretariatu dziekana i prodziekana wydziału;
  • obsługa naukowo-dydaktyczna.

Informacje kontaktowe do pracowników dziekanatu