MENU
 

Dowodzenie Wojskami Rakietowymi i Artylerią we współczesnych operacjach w aspekcie realizacji połączonego wsparcia ogniowego

Zakład Połączonego Wsparcia Ogniowego

Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań

Wydział Wojskowy

 w dniu 26 marca 2018 r. organizuje konferencją naukową nt.:

 Dowodzenie Wojskami Rakietowymi i Artylerią we współczesnych operacjach w aspekcie realizacji połączonego wsparcia ogniowego

 Akademia Sztuki Wojennej
Wydział Wojskowy
00-910 Warszawa Rembertów
Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
Blok 56 sala  211

 CELE KONFERENCJI:

 • Określenie zadań Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz metod koordynacji działań
  z lotnictwem w aspekcie realizacji zadań połączonego wsparcia ogniowego na współczesnym i przyszłym polu walki;
 • Identyfikacja kierunków zmian w systemie dowodzenia WRiA;
 • Określenie sposobów działania oddziałów i pododdziałów artylerii wyposażonych
  w nowo wprowadzany sprzęt artyleryjski i rakietowy.

 GŁÓWNE OBSZARY PROBLEMOWE KONFERENCJI:

 1. Zadania i rola Wojsk Rakietowych i Artylerii w połączonym wsparciu ogniowym.
 2. Podstawowe problemy dowodzenia Wojskami Rakietowymi i Artylerią.
 3. Koordynacja działań Wojsk Rakietowych i Artylerii i lotnictwa.

 KALENDARIUM KONFERENCJI

 • do 10.03.2018 r. - zgłoszenie udziału w konferencji
 • do 27.04.2018 r. - przesłanie pełnego tekstu referatu.

 UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

 KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY

 • płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI (ASzWoj)
 • płk dr hab. Leszek ELAK (ASzWoj)
 • ppłk dr inż. Tomasz CAŁKOWSKI (ASzWoj)
 • ppłk dr inż. Sławomir KRZYŻANOWSKI (ASzWoj)
 • płk rez. dr hab. Zdzisław POLCIKIEWICZ (UMK)
 • prof. dr hab. Czesław JARECKI (AMW)
 • płk dr inż. Jacek NARLOCH (AWL)
 • ppłk dr inż. Norbert ŚWIĘTOCHOWSKI (AWL)
 • płk dr inż. Mirosław ZAHOR (WAT)
 • płk rez. dr hab. Adam RADOMYSKI (WSOSP)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • ppłk dr inż. Sławomir KRZYŻANOWSKI
 • mjr mgr inż. Rafał ZAJKOWSKI

 

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Wydział Wojskowy

 Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań

Zakład Połączonego Wsparcia Ogniowego

Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa Rembertów 

e-mail: s.krzyzanowski@akademia.mil.pl

email.: r.zajkowski@akademia.mil.pl

 

Pliki do pobrania:

 • Oświadczenie autora
  Plik oswiadczenie-autora konferencja marzec 2018.docx , waga pliku: [20 KB] , [Oświadczenie autora]
 • Karta zgłoszenia
  Plik Zacznik nr 1 i 2_26_01_2018.docx , waga pliku: [26 KB] , [Karta zgłoszenia]