MENU

Doradztwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe służy wsparciu w wyborze ścieżki rozwoju zawodowego, lepszemu zrozumieniu siebie w odniesieniu do przyszłości zawodowej. Pomaga w wyborze zawodu, dalszej edukacji, rozpoznaniu swoich naturalnych predyspozycji czy umiejętności.

Wybór zawodu nie jest jednorazową decyzją, ale procesem, na który wpływają działania podejmowane w ciągu całego życia. Preferencje zawodowe są również wynikiem wychowania, rodzaju i poziomu wykształcenia, także wpływu środowiska. W przebrnięciu przez proces wyboru zawodu może pomóc Ci Biuro Karier ASzWoj.

W ramach doradztwa zawodowego podejmujemy następujące działania:

  •     symulacje rozmów kwalifikacyjnych;
  •     konsultacje z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny);
  •     pomoc w określaniu odpowiedniej ścieżki zawodowej;
  •     pomoc w określeniu mocnych stron i predyspozycji.

Spotkania doradcze mają charakter indywidualnych rozmów. Długość procesu doradczego jest zależna od osoby i indywidualnej potrzeby. W trakcie procesu doradczego stosujemy testy psychologiczne.

Aby zapisać się na spotkanie doradcze, wyślij mail na adres Biura Karier, w treści maila wpisz:

  •     imię i nazwisko
  •     kierunek studiów, rok i stopień
  •     napisz czy jesteś osobą już pracującą czy poszukującą pracy
  •     napisz skąd dowiedziałaś/eś się o możliwości uczestniczenia w spotkaniach z doradcą?

wróć