MENU

Spotkania otwarte

Spotkania otwarte mają na celu pokazanie możliwości rozwoju zawodowego, zaprezentowanie dobrych praktyk, także postaw i ludzi, z których doświadczenia można się wiele nauczyć.

Rodzaje spotkań otwartych:

  • Nasi absolwenci na rynku pracy

Na spotkanie zapraszani są absolwenci Akademii Sztuki Wojennej, którzy znaleźli pracę zgodną z ukończonym kierunkiem studiów.

  • Spotkania z pracodawcami

Są to spotkania z przedstawicielami pracodawców, którzy opowiadają o specyfice firmy, możliwości zatrudnienia w firmie, wymaganiach i oczekiwaniach wobec kandydatów, profilu firmy, jej misji oraz wizji.

  • Pozostałe spotkania

W ramach tych spotkań zapraszamy ludzi biznesu, przedstawicieli administracji publicznej, którzy dzieląc się doświadczeniem uczą zasad poruszania się po rynku pracy, komunikacji, negocjacji. Dzięki ich wystąpieniom można poszerzyć wiedzę, skonfrontować się z rzeczywistością rynku pracy, skorzystać z wiedzy doświadczonych ludzi.

Spotkania otwarte, są:

  •     bezpłatne;
  •     skierowane do wszystkich studentów i absolwentów Akademii Sztuki Wojennej oraz innych warszawskich uczelni wyższych;
  •     odbywają się w salach ASzWoj;
  •     informacje o spotkaniach pojawiać się będą na stronie rembridge.pl w zakładce Biuro Karier/seminaria, konferencje, targi

Na wszystkie spotkania otwarte wstęp jest bezpłatny.

Sprawdź najbliższe spotkanie otwarte!


wróć