MENU

Warsztaty

Prowadzone przez Biuro Karier ASzWoj warsztaty rozwijają umiejętności społeczne, niezbędne w poszukiwaniu zatrudnienia.

Warsztaty odbywają się w budynkach ASzWoj, prowadzone są przez pracownika Biura Karier, zaproszonych trenerów, bądź pracodawców.

Informacje organizacyjne:

  • aby wziąć udział w warsztatach, należy najpierw się zapisać – terminy warsztatów oraz zapisów podawane są na stronie rembridge.pl w zakładce Biuro Karier/warsztaty, szkolenia oraz na www.facebook.com/BiuroKarierASzWoj/;
  • w jednym warsztacie może wziąć udział maksymalnie 25 osób, dlatego też w trakcie zapisów liczy się kolejność zgłoszeń (listy rezerwowe brane są pod uwagę, w przypadku rezygnacji, któregoś z uczestników);
  • można uzyskać zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

Sprawdź najbliższe warsztaty!


wróć