MENU

Czy wiesz, że słuchacze Wyższej Szkoły Wojennej podczas podróży taktycznych mieszkali w pociągu?

Podróże taktyczne były szczytowym okresem studiów rocznika i specyficznym „ciągłym” egzaminem. Miały charakter jedno- lub dwustronnych gier wojennych na szczeblu wojskowym. Trwały około 3 miesięcy i odbywały się na terenie całej Polski. W tym czasie domem słuchaczy stawał się specjalny pociąg, w którego skład wchodziło 27-30 wagonów – wagon-salonka komendanta, wagon kierownika podróży i jego pomocnika, kilka wagonów pullmanowskich dla wykładowców, wagony sanitarne dla słuchaczy, wagony do prac ze stolikami, wagon-kasyno, wagon-kuchnia, ponadto wagony: kąpielowy, magazynowy, kancelaria szkoły, elektrownia, materiały pędne i około 5 lor z samochodami.

Jak wyglądał dzień w czasie podróży taktycznej? O 4.45 trębacz budził pociąg. Po umyciu i śniadaniu – o godz. 6.00 samochodami lub konno wyjeżdżano na pierwszy punkt obserwacyjny, na którym zaczynało się ćwiczenie. Na tak zwanej kocie wyznaczony słuchacz orientował w terenie całą grupę. Po przedstawieniu założeń oraz ustaleniu położenia wojsk własnych i przeciwnika rozgrywano sytuacje w terenie dynamicznie według kilku wariantów podanych przez kierownika. Słuchacze podejmowali decyzje i wydawali doraźne rozkazy wykonawcze.

Kolejnym etapem były przejazdy na następne punkty pracy, gdzie kontynuowano ćwiczenie zgodnie z podjętymi wcześniej decyzjami i wydanymi rozkazami. Po zrealizowaniu planu ustalano sytuację końcową dnia i około godz. 16.00 żołnierze wracali do pociągu. Po obiedzie kontynuowano ćwiczenia w pociągu  –  był to czas na sporządzenie meldunków sytuacyjnych, szkiców, rozkazów na dzień następny. W międzyczasie napływały dodatkowe dane od kierownictwa ćwiczenia – wiadomości od rozpoznania lotniczego, rozkazy wyższych dowódców, które komplikowały pracę, nadając jej pozór rzeczywistości. Po godzinie 22 światło w pociągu gasło.

Celem tych podróży było przerobienie przez słuchaczy WSWoj zagadnień taktycznych, jak również operacyjnych w warunkach zbliżonych do wojennych.

Źródło: W 50-lecie powstania Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie, zebrał i opracował płk dypl. Wacław Chocianowicz


wróć