MENU

Czy wiesz, że w latach 1940-1946 Kursy Wojenne Wyższej Szkoły Wojennej odbywały się w Wielkiej Brytanii?

Po kapitulacji Francji w roku 1940, znajdujące się tam resztki polskich oddziałów zostały ewakuowane do Anglii, gdzie przystąpiono do organizacji wojska polskiego. Koniczne było wyszkolenie i przygotowanie potrzebnej liczby młodych oficerów do pracy w sztabach zorganizowanych według systemu brytyjskiego.

W ogólnym planie przeszkolenia wojska polskiego czołowe miejsce zajmuje powołany rozkazem Naczelnego Wodza Kurs Wyższej Szkoły Wojennej, który później został przemianowany na Wyższą Szkołę Wojenną. Czas trwania poszczególnych kursów był obliczony na 6 miesięcy, z wyjątkiem pierwszego, który trwał tylko 5 miesięcy. Łącznie w ramach Wyższej Szkoły Wojennej na obczyźnie odbyło się 6 kursów.

Pierwszy kurs odbył się w Londynie. Kursy – od drugiego do piątego włącznie miały miejsce w Szkocji w Eddleston. Władze brytyjskie przydzieliły do dyspozycji Szkoły były pałac lordowski, w którym wówczas mieścił się hotel „Black Barony”. Słuchacze mieszkali w kwaterach prywatnych, w oddalonej o 6 kilometrów miejscowości Peebles, skąd szkolnymi samochodami ciężarowymi przyjeżdżali na wykłady i ćwiczenia. Szósty kurs powojenny został przeniesiony do Cuper Fife, również w Szkocji.

Liczba absolwentów Wyższej Szkoły Wojennej na obczyźnie to 296 oficerów.


wróć