MENU

CSiKGW na Konferencji Użytkowników JTLS

Treści konferencji były w połowie poświęcone możliwościom i funkcjonalności najnowszej wersji sytemu JTLS (5.0) oraz kolejnej edycji 5.1 zaprezentowane przez przedstawicieli jego twórców (Rolands and Associates Corporation (R&A)). Następnie swoją wizję rozwoju systemów i technologii symulacyjnych prezentował przedstawiciel United States – Joint Chief of Staff (JS/J7), który swoim wystąpieniu wskazał okres wsparcia finansowego rozwoju JTLS do roku 2023.

W drugiej części konferencji głos zabrali przedstawiciele centrum szkolenia NATO (JWC) oraz narodowych ośrodków symulacyjnych i naukowych, w których użytkowany jest system JTLS. Prelegenci przedstawili swoje doświadczenia i osiągnięcia związane z użytkowaniem systemu oraz artykułowali swoje oczekiwania w aspekcie jego dalszego rozwoju.

Delegacja Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Sztuki Wojennej w składzie płk Marek SOŁODUCHA – Szef CSiKGW, ppłk Wojciech NOWAK – Szef Zespołu Analiz Systemowych i Prognozowania, przedstawiła swoje doświadczenia związane z użytkowaniem JTLS w roku akademickim 2016/17. Zwrócono uwagę na konieczność dokonania zmian w modelowaniu systemu, szczególnie jednostek typu HRU (High Resolution Unit) oraz omówiła problemy zauważone przy tworzeniu mapy z wykorzystaniem narzędzia GIS Tool.

Materiały z konferencji są dostępne na stronie producenta systemu JTLS: https://www.rolands.com/jtls/j_iuc_2017.php


wróć