MENU

Szkolenie kadry CSiKGW z nowej wersji systemu JTLS

W dniach 04-08.06.2018 r. w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych odbyło się szkolenie specjalistyczne dla kadry z budowy bazy danych i modelowania w systemie symulacyjnym JTLS-GO (Joint Theatre Level Simulation – Global Operations) przeprowadzone przez przedstawiciela firmy Rolands & Associates Corporation – panią Ellen Roland.

Głównym celem kursu było wszechstronne przygotowanie jego uczestników pod względem teoretycznym i praktycznym do wdrożenia kolejnej wersji systemu symulacyjnego JTLS-GO.

Uwzględniając założony cel kursu podczas wykładów zrealizowano zadania szkoleniowe obejmujące zakres modelowania odnoszący się do nowych zasad budowy mapy cyfrowej terenu oraz odziaływań bojowych jednostek, wyposażenia jednostek, struktur dowodzenia oraz wpływu zmian zasadniczych parametrów na odwzorowanie sytuacji operacyjno-taktycznej.

W nowej wersji JTLS-GO autorzy zastąpili mapę heksów mapą kwadratów z możliwością najniższej agregacji jego boku do 250m, co znacząco wpłynęło na jakość odwzorowanego terenu. Ponadto został udoskonalony model oddziaływań bojowych, poprzez odpowiednią kalkulację promienia jednostki i efektywnego zasięgu występującego w niej uzbrojenia. Ważnym obszarem w JTLS-GO jest nowy sposób modelowania wszelkich przeszkód terenowych oraz sieci komunikacyjnych, który to poprzez swoją złożoność, budzi duże wyzwanie dla specjalistów zajmujących się przygotowaniem mapy cyfrowej terenu.

W kursie uczestniczyło 23 przedstawicieli CSiKGW z Zespołu Operacyjnego, Zespołu Zabezpieczenia Ćwiczeń Sił Zbrojnych oraz Zespołu Analiz Systemowych i Prognozowania.


wróć