MENU

Konkurs ABW na najlepszą pracę ? poznaj szczegóły!

Do 30 września br. studenci i doktoranci mogą zgłosić się do konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych, ekonomicznych. Organizatorem konkursu jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).

Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wśród studentów i kadry akademickiej, zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie oraz profilaktyka i edukacja na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.

Do konkursu uczestnicy zgłaszają własną pracę doktorską (I kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną w latach 2015−2018 albo pracę magisterską lub licencjacką (II kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2017/2018 lub roku ubiegłym (2016/2017). Prace będzie oceniać Komitet Konkursowy powołany przez Szefa ABW, który wyłoni laureatów konkursu w terminie do 31 stycznia 2019 r.

Termin składania dokumentacji konkursowej: do 30 września 2018 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie ABW – KLIKNIJ

***


wróć