MENU
06cze

INFORMACJA O ZAKWATEROWANIU I WYŻYWIENIU ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH - SŁUCHACZY KURSÓW DOSKONALĄCYCH ORGANIZOWANYCH W CDKO

06cze

INSTRUKCJA REJESTRACJI I LOGOWANIA NA PLATFORMIE LMS ILIAS SŁUCHACZY KURSÓW DOSKONALĄCYCH ORGANIZOWANYCH W CDKO

14cze

Zakończenie kursu "Problematyka kadrowa, ewidencja wojskowa, zagadnienia mobilizacji oraz administrowanie zasobami osobowymi"

W Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów, 14 czerwca 2019 roku, odbyło się uroczyste zakończenie kursu przeszkolenia kadr rezerwy „Problematyka kadrowa, ewidencja wojskowa, zagadnienia mobilizacji oraz administrowanie zasobami osobowymi”.

14cze

Zakończenie kursów "Kierowanie terenowymi organami administracji wojskowej (TOAW) szczebla WKU"

W Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów, 14 czerwca 2019 r., odbyło się uroczyste zakończenie kursów – kwalifikacyjnego i doskonalącego – „Kierowanie terenowymi organami administracji wojskowej (TOAW) szczebla WKU”.

11cze

Legia Akademicka - wręczenie kart powołania

W Akademii Sztuki Wojennej odbyła się uroczystość wręczenia kart powołania studentom Akademii Sztuki Wojennej – uczestnikom szkolenia w ramach programu Legii Akademickiej.

07cze

Kurs doskonalący "Szacowanie ryzyka na potrzeby ochrony danych osobowych" (kod 3101002) w dn. 26-27.06.2019 r.

rozpocznie się o godz. 7.55 w bud. nr 56, w sali nr 117.

06cze

Uroczyste zakończenie kursu przeszkolenia kadr rezerwy "Przekwalifikowanie kandydatów na stanowiska w korpusie osobowym logistyki".

W dniu 04.06.2019 r. w Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów, Pionu Doskonalenia Kursowego Akademii sztuki Wojennej odbyło się uroczyste zakończenie kursu przeszkolenia kadr rezerwy „Przekwalifikowanie kandydatów na stanowiska w korpusie osobowym logistyki”.

31maj

Kurs dowódców oddziałów

Uczestnicy Kursu dowódców oddziałów (równorzędnych) wzięli udział  w szkoleniu w Ośrodku Szkolenia Personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego (OSzP TZKOP)  w Dęblinie.

16maj

Kurs doskonalący "Organizacja, funkcjonowanie wojennego systemu (organów) dowodzenia na szczeblu batalion - pułk, brygada (równorzędne)" (kod 8101101) w dn. 10 - 25.06.2019 r.

ozpocznie się o godz. 7.55 w bud. nr 56, w sali nr 117.