MENU
27lis

INSTRUKCJA REJESTRACJI I LOGOWANIA NA PLATFORMIE LMS ILIAS SŁUCHACZY KURSÓW DOSKONALĄCYCH ORGANIZOWANYCH W CDKO

15lis

INFORMACJA O ZAKWATEROWANIU I WYŻYWIENIU ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH - SŁUCHACZY KURSÓW DOSKONALĄCYCH ORGANIZOWANYCH W CDKO

23sty

Kursu przekwalifikowania oficerów rezerwy w dn. 04.02 - 05.03.2019 r.

rozpocznie się o godz. 8.00 w bud. nr 56, w sali nr 116

18sty

Kurs doskonalący "Ochrona danych osobowych" (kod 8101107) w dn. 13-15.02.2019 r.

rozpocznie się o godz. 08.00 w bud. nr 56, w sali nr 121.

18sty

Kurs doskonalący "Metodyka prowadzenia badań podczas ćwiczeń wojskowych" (kod 8101037) w dn. 18 - 22.02.2019 r.

rozpocznie się o godz. 08.00 w bud. nr 56, w sali nr 116.

18sty

Kurs doskonalący "Zamówienia publiczne na rzecz Sił Zbrojnych" (kod 8000003) w dn. 04 - 22.02.2019 r.

rozpocznie się w dn. 04.02.2019 r. się o godz. 8.00 w bud. nr 25, w sali nr 125.

18sty

Kurs doskonalący "Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń oraz treningów sztabowych w TOAW" (kod 8101073) w dn. 28.01 - 08.02.2019 r.

rozpocznie się o godz. 8.00 w bud. nr 56, w sali nr 121.

18sty

Kurs doskonalący "Działalność szkoleniowo-metodyczna w pododdziale" (kod 8101099) w dn. 28.01 - 08.02.2019 r.

rozpocznie się o godz. 8.00 w bud. nr 101, w sali nr 233.

18sty

"Kurs doskonalący oficerów pionu szkolenia" (kod 8035003) w dn. 04.02 - 01.03.2019 r.

rozpocznie się o godz. 8.00 w bud. nr 56, w sali nr 117.

18sty

Kurs doskonalący "Szkolenie inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego" (kod 8101088) w dn. 11.02 - 01.03.2019 r.

rozpocznie się o godz. 8.00 w bud. nr 56, w sali nr 114.