MENU

PILOTAŻOWY PROGRAM PUBLIKOWANIA OTWARTEGO ELSEVIER

Informujemy, że w ramach licencji krajowej zostanie uruchomiony pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach Elsevier.


 

OGŁOSZENIE

Szanowni  Państwo!

Informujemy, że z powodu przebudowy infrastruktury technicznej w dniach 20 sierpnia do 20 września nie będą działały telefony w Bibliotece.

Prośimy o kontakt mailowy  - adresy  (zakładka  O Bibliotece/Kontakt)

Kolejny krok w upowszechnianiu dorobku naukowców z ASzWoj

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej w sprawie gromadzenia, dokumentowania, opracowania i upowszechniania informacji dotyczących publikacji naszych pracowników, doktorantów i studentów, w Akademii stworzono „Bibliograficzną Bazę Danych Dorobku Naukowego Pracowników ASzWoj”. Dziś Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej idzie krok dalej i planuje wdrożenie nowoczesnego narzędzia do zarządzania informacją naukową i wiedzą. O szczegółach nowego systemu bibliograficznego rozmawiamy z dr. Piotrem Dobrowolskim,  dyrektorem BG ASzWoj oraz Anetą Pajką, zastępcą dyrektora, kierownikiem Działu Opracowania i Informacji Naukowej.

UWOLNIĆ KSIĄŻKĘ! CZYLI BOOKCROSSING W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ ASZWOJ

Szanowni Czytelnicy,

Informujemy, że o okresie letnim Biblioteka Główna ASzWoj organizuje akcję pt. „Uwolnić książkę czyli BOOKCROSSING w BG ASzWoj” adresowaną do wszystkich, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi.

UDZIAŁ PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ ASZWOJ W III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ WE LWOWIE

W dniach 24-26 czerwca 2019 roku w murach Narodowej Akademii Wojsk Lądowych imienia hetmana Piotra Sahajdacznego we Lwowie odbyła się Trzecia Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek i technika na polach bitew wojen światowych XX wieku”.

CZAS PRACY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ ASZWOJ W OKRESIE WAKACYJNYM

Szanowni Czytelnicy!

Informujemy, że w okresie wakacyjnym (1 lipca – 30 września br.) Biblioteka oraz Punkt Dystrybucji Wydawnictw ASzWoj będą czynne w godz. 11-15.

Za utrudnienia przepraszamy!

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI URZĘDÓW GMIN TERENU POWIATU KALISKIEGO

W dniu 13 czerwca br. w Akademii Sztuki Wojennej z wizytą studyjną przebywali przedstawiciele urzędów gmin terenu powiatu kaliskiego.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Wokół Paula Ladewiga i jego "Katechizmu biblioteki"

W dniach 3-4 czerwca 2019 roku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki” zorganizowana przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wizyta przedstawicieli Academy of the Police Force z Bratysławy w Bibliotece Głównej ASzWoj

W ramach programu Erasmus + Dyrekcja oraz pracownicy Biblioteki Głównej ASzWoj gościli 21 maja br. przedstawicieli Akademii Korpusu Policyjnego w Bratysławie: Panią Janę Stubnovą oraz Panią Marię Nagyovą. Wizyta była doskonałą okazją do dyskusji nt. pracy bibliotek akademickich oraz wzajemnej wymiany doświadczeń i umiejętności z zakresu pozyskiwania wiedzy oraz zarządzania zasobami informacyjnymi.

ACADEMICA WYPOŻYCZALNIA

Biblioteka Główna AszWoj w ramach systemu Academica umożliwia dostęp do cyfrowej wersji publikacji naukowych. Jest to administrowany przez Bibliotekę Narodową polski system cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych pełniący także funkcję biblioteki cyfrowej. Celem Academiki jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych, polegającej na przesyłaniu pocztą publikacji drukowanych, wypożyczeniami cyfrowymi. System opiera się na zasobach Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej.

OGŁOSZENIE

Szanowni Czytelnicy
informujemy, że od 7 maja niedostępny jest zbiór książek amerykańskich (Katalog USAFE).
Po przeprowadzeniu skontrum zbiór zostanie ponownie udostępniony.

Za utrudnienia przepraszamy!

WYSZUKIWARKA NAUKOWA EBSCO DISCOVERY SERVICE (EDS)

Szanowni Państwo

Zachęcamy państwa do korzystania z testowego dostępu do wyszukiwarki EDS kompletnego i wszechstronego narzędzia wyszukiwawczego dla zasobów informacyjnych jednej z największych baz literatury naukowej EBSCO (25.000 dostawców publikacji oraz 70.000 wydawców książek).

12