Bezpieczeństwo informacyjne (I st)

JAKIE KOMPETENCJE UZYSKA STUDENT?

Absolwent kierunku bezpieczeństwo informacyjne będzie posiadać szerokie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu zawodowym. Kompetencje te będą znajdować odzwierciedlenie w zdolności do:

  • sprawnej realizacji zadań w obszarze systemów bezpieczeństwa informacyjnego,
  • efektywnej komunikacji,
  • organizacji pracy własnej i zespołowej
  • planowania rozwoju osobistego i współpracowników.

W zakresie umiejętności student powinien umieć:

  • dokonać interpretacji zjawisk zachodzących w systemach bezpieczeństwa informacyjnego,
  • dokonać analizy krytycznej przyczyn i skutków procesów oraz zjawisk społecznych związanych z bezpieczeństwem informacyjnym.

W zakresie wiedzy student powinien umieć posługiwać się aktami prawnymi, normatywnymi oraz dobrymi praktykami stosowanymi w zakresie systemów bezpieczeństwa informacyjnego, posługując się metodami i narzędziami informacyjno- komunikacyjnymi. Będzie kreatywny, a w swojej pracy będzie kierować się wrażliwością etyczną, zaangażowaniem i odpowiedzialnością.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE „ZDANIEM EKSPERTÓW MOŻESZ ZOSTAĆ …”:

Absolwent będzie przygotowany do objęcia stanowisk pracy w administracji publicznej na szczeblu administracji rządowej i samorządowej w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa informacyjnego, inspektora ochrony danych osobowych, projektanta systemów bezpieczeństwa informacyjnego, specjalisty cyberops, menadżera i eksperta w sektorze publicznym i prywatnym, w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych w szczególności w Unii Europejskiej.

Informację wytworzył:
Maciej Glinkowski
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Karolina Grabowska
Data wytworzenia informacji:
2018-03-30
Data ostatniej zmiany:
2018-04-06
Data dodania i edycji:
2018-03-30 10:05:27 :
Jakub Borucki
2018-04-06 09:07:46 :
Karolina Grabowska