MENU

Kompetencje studentów Akademii Sztuki Wojennej - opracowanie i realizacja edukacyjnych kursów e-learningowych

Celem projektu jest: Podniesienie kompetencji 400 studentów I i II stopnia Akademii Sztuki Wojennej poprzez opracowanie i wdrożenie 5 kursów e-learningowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 361 021,87 PLN

Zespół projektowy:

 • kierownik projektu: płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, t.jalowiec@akademia.mil.pl
 • koordynator projektu: mjr dr hab. inż. Piotr Maśloch, p.masloch@akademia.mil.pl
 • kurs pt. "Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym": prof. dr hab. Stefan Antczak, s.antczak@akademia.mil.pl
 • kurs pt. "Założenia do metodyki przygotowania pracy dyplomowej dla studentów szkół wyższych": dr Magda Ligaj, m.ligaj@akademia.mil.pl
 • kurs pt." Kurs logistyki w oparciu o wybrane moduły systemu SAP ERP": dr inż. Marek Mróz, m.mroz@akademia.mil.pl
 • kurs pt. "Kurs z zakresu zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
  w warunkach konkurencji globalnej
  ": mjr dr hab. inż. Piotr Maśloch, p.masloch@akademia.mil.pl
 • kurs pt. "Ekologiczne aspekty zarządzania środowiskowego": dr Andrzej Nowak, a.nowak@akademia.mil.pl