MENU
 

O konferencji

Animus Belli III - 2018

Wojsko Polskie u progu Niepodległości

Akademia Sztuki Wojennej we współpracy z innymi wojskowymi i cywilnymi placówkami naukowymi organizuje 10 maja 2018 r., w 100. rocznicę bitwy pod Kaniowem, w Akademii Sztuki Wojennej konferencję naukową Wojsko Polskie u progu Niepodległości poświęconą problematyce początków Wojska Polskiego odrodzonego po latach zaborów.

Celem konferencji jest zdiagnozowanie aktualnego stanu wiedzy na ten temat oraz ukazanie najnowszych ustalań dotyczących tej problematyki. W dotychczasowej literaturze przedmiotu eksponowano przede wszystkim wątek pierwszeństwa w swoistym wyścigu do Niepodległości oraz późniejszy spór o pierwszeństwo. W ten sposób w dziejach wojskowości zarówno II Rzeczpospolitej jak i Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wątek różnic politycznych zdominował kwestie ściśle wojskowe, w tym różnorodne aspekty formowania pierwszych oddziałów wojskowych, a także faktyczny ich wkład w działania zbrojne prowadzone w obronie Niepodległości. Z powyższych powodów historiografia często pomijała sprawy najistotniejsze, takie jak:

  • kwestie organizacji pierwszych oddziałów wojskowych, w tym czynników determinujących przyjęcie konkretnych rozwiązań strukturalno-organizacyjnych;
  • faktyczną wartość bojową pierwszych oddziałów wojskowych, w tym niematerialne czynniki walki zbrojnej: poziom wyszkolenia, wytrzymałość fizyczna i psychiczna, morale;
  • wartość poszczególnych dowódców, ich zdolności, wiedza, umiejętności, kompetencje, doświadczenie bojowe, a także styl dowodzenia poziom przygotowania dowództw i sztabów do planowania, organizowania i prowadzenia działań, w tym ich zdolność do rozwiązywania problemów taktycznych i operacyjnych, rozkazodawstwo;
  • poziom przygotowania naczelnych władz wojskowych do kierowania odbudową sił zbrojnych po latach zaborów oraz dowodzenia siłami zbrojnymi w warunkach prowadzenia jednocześnie kilku konfliktów zbrojnych;
  • doświadczenia pierwszych walk toczonych na różnych frontach wojen o Niepodległość i granice II Rzeczypospolitej oraz wkład tych doświadczeń bojowych w rozwój polskiej sztuki wojennej;
  • stan badań i perspektywy rozwoju badań nad wojskowością polską lat 1914–1921.

Powyższa problematyka w wielu wypadkach stanowi zarazem element historii regionów, bowiem taki charakter – regionalny, a nierzadko lokalny – miały pierwsze oddziały wojskowe II Rzeczypospolitej, chociaż bardzo często kadra dowódcza, w zależności od tego z której polskiej formacji wojskowej się wywodziła, narzucała specyficzny styl: legionowy, dowborczyków, hallerczyków czy też kaniowczyków. W wielu wypadkach w poszukiwaniu tożsamości oddziałowej odwoływano się do tradycji XIX-wiecznych, najczęściej Księstwa Warszawskiego. To również interesujące tematy, warte staranniejszych badań. Nie należy zapominać o oddziałach polskich, które w momencie odzyskania Niepodległości znajdowały się na obcej ziemi: w Rosji – na Kubaniu, Murmańsku i Syberii, czy też we Francji i Włoszech. Warto również zastanowić się jakie doświadczenia i wnioski z tamtego okresu mogą stanowić inspirację dla współczesnej sztuki wojennej?

Pomimo tego, że tematyka konferencji wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, to jednak nie chcemy uczynić z tego przedsięwzięcia naukowego sztampowej konferencji rocznicowej, gdzie dominuje sucha faktografia – pragniemy, aby była ona spotkaniem naukowym poświęconym nowemu podejściu do badań historyczno-wojskowych tamtego okresu.

Zgłoszenie zgodne z wzorem dostępnym poniżej prosimy składać do sekretariatu komitetu organizacyjnego konferencji do dnia 20 kwietnia 2018 r.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z bazy hotelowej Akademii Sztuki Wojennej po wcześniejszej rezerwacji pod numerem telefonu 261-814-348. Organizatorzy Konferencji nie ponoszą kosztów Państwa zakwaterowania.

Adres e-mail sekretariatu konferencji: animusbelli3@gmail.com.

Pliki do pobrania:


wróć