Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny w nowej odsłonie

Celem kształcenia na Wyższym Kursie Operacyjno-Strategicznym jest uzyskanie wiedzy i ukształtowanie umiejętności w obszarze pracy dowódczej i sztabowej oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu przygotowania i prowadzenia działań na poziomie strategiczno-operacyjnym w operacjach narodowych, sojuszniczych i wielonarodowych w okresie pokoju, kryzysu i wojny. 30 procent zajęć będzie realizowana w języku angielskim.

WKOS 2017

Jest to drugi, ważny etap w cyklu kształcenia oficera. W ubiegłym roku kadra Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki, która odpowiada za treści merytoryczne i programowe, dokonała istotnych zmian w programie kształcenia Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego. - Przede wszystkim ukierunkowano treści na poziom strategiczny, operacyjny oraz problematykę geostrategii. Bardzo waznym elementem, z naszej perspektywy, jest rozwijanie u żołnierzy tzw. "wyobraźni operacyjno-strategicznej" - mówi płk dr hab. inż. Przemysław Paździorek, Dyrektor Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki.

- Jako pierwsza uczelnia wojskowa w Europie wprowadziliśmy i rozwijamy nowe podejście do projektowania operacji w złożonym środowisku operacyjnym, tzw. Design Thinking. Współpracujemy w tym obszarze z naszymi amerykańskimi kolegami - podkreśla płk Paździorek.

WKOS 2017

W kursie będzie uczestniczyło 40 słuchaczy wojskowych (36 Polaków oraz 4 obcokrajowców).

Informację wytworzył:
Andrzej Trzeciak
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Monika Lewińska
Data wytworzenia informacji:
2017-10-09
Data ostatniej zmiany:
2017-10-17
Data dodania i edycji:
2017-10-09 13:57:45 :
Monika Lewińska
2017-10-09 14:15:49 :
Monika Lewińska
2017-10-11 11:41:12 :
Weronika Kukla
2017-10-17 16:54:21 :
Monika Lewińska