Wizyta kierowniczej kadry Wojsk Chemicznych

Wizyta kierowniczej kadry Wojsk Chemicznych

Wizyta odbyła się w Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w ramach rocznej odprawy rozliczeniowo-zadaniowej. Myślą przewodnią tegorocznej odprawy była problematyka szkolenia dowództw, sztabów i wojsk, w którą wpisuje się działalność Centrum.Prorektor ds. wojskowych ASzWoj

Po powitaniu przez prorektora ds. wojskowych płk. dr. hab. Dariusza Majchrzaka, oficerowie zostali zapoznani z misją, zadaniami oraz ogólną strukturą Akademii Sztuki Wojennej, a następnie zwiedzili Salę Tradycji.

Zwiedzanie Sali Tradycji

Gospodarzem dalszej części spotkania był szef Centrum Szkolenia OPBMR. Podczas wizyty w Centrum gościom przedstawiono wnioski z działalności w ubiegłym roku, szczegółowe zadania na rok 2017, a także możliwości bazy szkoleniowej. Ważnym punktem spotkania było uzgodnienie z dowódcami jednostek wojsk chemicznych wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych, w tym zgrupowania poligonowego.

Zwiedzanie CSOPMBR

Informację wytworzył:
Włodzimierz Wątor
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jagoda Gawliczek
Data wytworzenia informacji:
2017-01-11
Data ostatniej zmiany:
2017-01-11
Data dodania i edycji:
2017-01-11 15:36:46 :
Jagoda Gawliczek
2017-01-11 15:38:11 :
Jagoda Gawliczek