Uroczystość powitania i mianowania oficerów na Sali Tradycji

mianowanie

W murach uczelni powitano:

  • ppłk. Wojciecha Prokopowicza
  • ppłk. Dariusza Kurzydło
  • ppłk. Sebastiana Króla

a także oficerów, którzy jednocześnie zostali mianowani na wyższe stanowiska służbowe:

  • ppłk. Jarosława Kurowskiego
  • mjr dypl. Annę Świetlik
  • mjr. Pawła Wasiłka
  • kmdr. por. Dominika Dąbrowskiego

mianowanie

Na nowe stanowisko służbowe w Akademii Sztuki Wojennej został wyznaczony także dotychczasowy pracownik, st. chor. szt. Piotr Łaba.

mianowanie

Generał Parafianowicz ze szczególną radością powitał mjr. dypl. Annę Świetlik, która po dwuletnim cyklu kształcenia na Podyplomowych Studiach Operacyjno-Taktycznych (Wydział Wojskowy ASzWoj), zaledwie kilka dni temu odebrała świadectwo ukończenia studiów oraz zaszczytny tytuł Oficera Dyplomowanego Sił Zbrojnych RP. – Jest Pani reprezentantką nowego pokolenia oficerów, a poprzez tytuł Oficera Dyplomowanego, zarazem symbolem naszej łączności z tradycją Wyższej Szkoły Wojennej. Cieszę się, że będzie Pani współtworzyć potencjał Akademii i przekładać nowo zdobytą wiedzę na praktykę naukową i dydaktyczną – podkreślił. 

mianowanie

Rektor-komendant do wszystkich zebranych skierował serdeczne słowa powitania i podkreślił, że dotychczas zdobyte doświadczenia zawodowe z pewnością będą mogli wykorzystać podczas pracy w Akademii.

Informację wytworzył:
Karolina Grabowska
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Karolina Grabowska
Data wytworzenia informacji:
2018-07-06
Data ostatniej zmiany:
2018-07-06
Data dodania i edycji:
2018-07-06 14:29:20 :
Karolina Grabowska