Uroczyste zakończenie „Legii Akademickiej”

Program „Legia Akademicka” jest odpowiedzią na obecne i przyszłe potrzeby Sił Zbrojnych RP, m.in. te dotyczące odbudowy rezerw osobowych i pozyskania młodych oficerów i podoficerów rezerwy. Studenci z Akademii Sztuki Wojennej, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w projekcie, zostali podzieleni na osiem plutonów i przeszli cykl wykładów (30 godzin) o złożonej problematyce, które zakończone zostały testem sprawdzającym – Zakończenie szkolenia „Legii Akademickiej” w Akademii Sztuki Wojennej jest to dzień bardzo ważny dla najwytrwalszych studentów. (…) Musicie pamiętać, że po ukończeniu kolejnych etapów będziecie nieliczną grupą absolwentów szkół wyższych, którzy takie przeszkolenie wojskowe posiadają, a to jest bardzo cenne doświadczenie – powiedział rektor-komendant ASzWoj, gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz podczas okolicznościowego przemówienia. Generał Parafianowicz podkreślił również, że podjęty przez uczestników „Legii Akademickiej” trud w konsekwencji kształtować będzie bezpieczeństwo Polski i dobro naszej Ojczyny.

Uroczyste zakończenie „Legii Akademickiej”

Zaświadczenia potwierdzające ukończenie pierwszego etapu szkolenia w ramach Legii Akademickiej wręczył uczestnikom rektor-komendant ASzWoj, gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz oraz prorektor ds. dydaktycznych, płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski.

Uroczyste zakończenie „Legii Akademickiej”

Uroczyste zakończenie „Legii Akademickiej”

Za wzorowe wykonywanie zadań oraz duże zaangażowanie podczas szkolenia dodatkowo wyróżnieni zostali:

1.    Mateusz Klimowicz
2.    Sylwia Graczyk
3.    Adrian Styczynski
4.    Paulina Kachniarz
5.    Kacper Górski
6.    Rafał Kujawski
7.    Łukasz Kołodziejczyk
8.    Magdalena Fiołek
9.    Piotr Matynia
10.    Dominik Kajda
11.    Kuba Grzegorczyk
12.    Michał Starbrat

Uroczyste zakończenie „Legii Akademickiej”

Podczas spotkania nie zabrakło słów podziękowań, które skierowane zostały nie tylko do uczestników szkolenia, ale także do kadry dydaktycznej i dowódczej. Program z ramienia Akademii koordynował gen. dyw. (rez.) Zbigniew Cieślik (CDKO), a w jego realizację zaangażowani zostali także: mjr Adam Odolecki (CDKO) oraz ppłk Jacek Jarzyna (nieetatowy dowódca pododdziału Legii Akademickiej).

Uroczyste zakończenie „Legii Akademickiej”

Na zakończenie uroczystego spotkania głos zabrał mjr Grzegorz Majka z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, który przedstawił uczestnikom „Legii Akademickiej” szczegółowe informacje, dotyczące dalszego szkolenia w ramach realizowanego programu.  

***
Celem szkolenia było:

  • przygotowanie teoretyczne podstaw bojowego zachowania się i indywidualnego działania w zależności od sytuacji i sposobu oddziaływania przeciwnika,
  • przygotowanie teoretyczne do realizacji podstawowych zadań ogniowych z wykorzystaniem etatowej broni strzeleckiej,
  • przygotowanie teoretyczne związane z  zasadami żołnierskiego zachowania,
  • przygotowanie do samodzielnego rozwijania sprawności fizycznej,
  • opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu szkolenia bojowego, logistycznego i medycznego, umożliwiające kontynuację szkolenia w kolejnych etapach kształcenia w ramach projektu pilotażowego.

Podczas przeszkolenia realizowano tematykę zawartą w „Programie szkolenia do realizacji edukacji wojskowej studentów w ramach legii akademickiej – część teoretyczna”. Ponadto, Akademia Sztuki Wojennej zorganizowała dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone przez instruktorów ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych) oraz z języka angielskiego, które prowadzili lektorzy Studium Języków Obcych (przygotowujące uczestników Legii Akademickiej do egzaminu z języka angielskiego wg STANAG 6001). Realizację szkolenia wpierały także: Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, 1 Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza KOŚCIUSZKI w Wesołej oraz 2 Mazowiecki Pułk Saperów z Kazunia Nowego.

Studenci, którzy zaliczyli część teoretyczną, otrzymają (po złożeniu stosownych wniosków do organów wojskowych) kartę powołania na ćwiczenia wojskowe. Tym samym rozpoczną część praktyczną programu, której realizacja będzie odbywała się w trakcie przerwy wakacyjnej w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP.

Legia Akademicka

Zobacz również:

Informację wytworzył:
Weronika Kukla
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Weronika Kukla
Data wytworzenia informacji:
2018-04-16
Data ostatniej zmiany:
2018-06-19
Data dodania i edycji:
2018-04-16 12:55:20 :
Weronika Kukla
2018-04-16 13:02:57 :
Weronika Kukla
2018-04-16 13:04:39 :
Weronika Kukla
2018-04-16 13:18:39 :
Weronika Kukla
2018-04-16 14:17:10 :
Weronika Kukla
2018-04-23 08:57:48 :
Jakub Borucki
2018-06-19 13:05:33 :
Weronika Kukla