„U progu stulecia”. Ogólnokrajowa konferencja naukowa upamiętniająca jubileusz utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej

Akademia Sztuki Wojennej organizuje z tej okazji ogólnopolską konferencję pt.: „U progu stulecia”, której celem jest przypomnienie historycznego procesu budowania szkolnictwa wojskowego w Polsce i podkreślenie szczególnej roli, jaką pełniła Wyższa Szkoła Wojenna w Warszawie, a następnie w Szkocji (w latach 1940-1946).

W programie konferencji znajdą się wykłady i referaty ukazujące miejsce W.S.Woj. w systemie szkolnictwa wyższego II Rzeczypospolitej, sylwetkę wybitnego Komendanta – gen. Tadeusza Kutrzeby, wpływy francuskie w nowo tworzonym, polskim szkolnictwie wojskowym oraz przedstawiające losy absolwentów W.S.Woj., oficerów dyplomowanych. Interesującymi zagadnieniami będą wątki dotyczące wojskowego szkolnictwa w Czechosłowacji, Rumunii oraz na Litwie w okresie międzywojennym, które pozwolą na porównanie tych procesów z polskimi.* * *


Jubileuszowej konferencji naukowej będzie towarzyszyło odsłonięcie pomnika pamięci – pamiątkowych tablic z listą nazwisk wszystkich absolwentów Wyższej Szkoły Wojennej.

pomnik pamieci wswoj


RYS HISTORYCZNY


Rok po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, pod dużym wpływem inicjatywy i energii Marszałka Józefa Piłsudskiego, tuż po doświadczeniach I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej, istniała pilna potrzeba zorganizowania szkolnictwa wojskowego i wykucia niezależnej wojskowej myśli polskiej. W 1919 r. powołano Wyższą Szkołę Wojenną, której celem było kształcenie wyższych kadr dowódczych i oficerów sztabowych na potrzeby nowo powstającego Wojska Polskiego. Warunkami przyjęcia do szkoły były: co najmniej pięcioletnia służba w linii, zdolność do służby frontowej, bardzo dobra opinia służbowa, nieprzekroczony 30. rok życia, posiadanie matury, nieposzlakowana lojalność państwowa, dopuszczenie do egzaminów (zatwierdzane przez szefa sztabu) oraz zaliczenie całego systemu egzaminów.

W treści kształcenia dominowały przedmioty wojskowe, tj. taktyka ogólna, taktyka rodzajów wojsk i służb, służba sztabów i jazda konna. Nauczano również historii wojen, geografii wojennej i politycznej, ekonomii politycznej i języków obcych. Wyższa Szkoła Wojenna, oprócz studiów dyplomowych, prowadziła kursy doskonalące i specjalistyczne przeznaczone m.in. dla oficerów łączności, uzbrojenia i broni oraz podyplomowe dla wyższej kadry dowódczej. Zarówno wykładowcy, jak i absolwenci W.S.Woj. zdali egzamin bojowy w kampanii wrześniowej 1939 roku, gdyż większość z nich utworzyła sztab armii „Poznań”.


Po porażce Francji w 1940 r., znajdujące się tam resztki polskich oddziałów ewakuowano na Wyspy Brytyjskie. Rozkazem Naczelnego Wodza z dnia 11 listopada 1940 r. powołano Kurs Wyższej Szkoły Wojennej, który rok później został przemianowany na Wyższą Szkołę Wojenną. Kursy zazwyczaj trwały 6 miesięcy – pierwszy rozpoczął się w styczniu 1941 roku, a ostatni, szósty – w styczniu 1946 roku. Ich celem było szkolenie słuchaczy na rzetelnych, sprawnych pracowników sztabów, zdolnych do pełnienia funkcji oficerów sztabów na szczeblu dywizji, brygady piechoty, dywizji pancernej, brygady spadochronowej i wyższych dowództw artylerii. Na kursy byli powoływani wówczas oficerowie broni zasadniczych w stopniu porucznika i kapitana, wyznaczeni przez dowódców jednostek.


Wyższa Szkoła Wojenna w sumie wykształciła blisko 1600 absolwentów, w tym 296 na obczyźnie, z których większość pracowała w sztabach naszych oddziałów walczących we Włoszech, Francji i w Niemczech. Tradycje i misję Wyższej Szkoły Wojennej kontynuuje Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.


U progu stulecia

Pliki do pobrania:

Zobacz również:

Informację wytworzył:
Monika Lewińska
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Weronika Kukla
Data wytworzenia informacji:
2018-06-08
Data ostatniej zmiany:
2018-06-15
Data dodania i edycji:
2018-06-08 15:21:57 :
Monika Lewińska
2018-06-08 15:27:25 :
Monika Lewińska
2018-06-08 15:28:36 :
Monika Lewińska
2018-06-08 17:14:50 :
Monika Lewińska
2018-06-12 15:04:46 :
Jakub Borucki
2018-06-12 15:05:20 :
Jakub Borucki
2018-06-12 15:19:08 :
Monika Lewińska
2018-06-15 12:59:40 :
Weronika Kukla