Ruszyła TWIERDZA-18

Dziekan Wydziału Wojskowego, płk dr hab. Krzysztof Krakowski rozpoczynając ćwiczenie podkreślił, że pod wieloma względami, jest to ćwiczenie wyjątkowe i innowacyjne. Scenariusz uwzględnia dużą specyfikę geograficzną i historyczną obszaru Podkarpacia, ale także specyficzne działania taktyczne. Celem ćwiczenia jest m.in. nauka rozwiązywania problemów taktycznych, doskonalenie umiejętności indywidualnej i zespołowej pracy osób funkcyjnych na stanowiskach dowodzenia, ale także współdziałania z Wojskami Obrony Terytorialnej i oddziałami Straży Granicznej, w zakresie oceny terenu, wykorzystania infrastruktury, zdobywania informacji, przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym i wsparcia bojowego. – Kadrę dydaktyczno-naukową zobowiązuje do rzetelnego, skrupulatnego i wysoce metodycznego podejścia wobec ćwiczących, a Was słuchacze i studenci – do jak najpełniejszego korzystania z wiedzy i umiejętności wykładowców – podsumował płk Krakowski.

Strukturę organizacyjną TWIERDZY-18 omówił Kierownik Ćwiczenia, płk dr hab. Leszek Elak, a szczegółowy instruktaż przekazał Szef Centrum Koordynacyjnego, mjr Marek Kuczyński.

Twierdza-18

Twierdza-18

W trening włączeni są studenci i słuchacze Wydziału Wojskowego, przede wszystkim słuchacze Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych oraz Wyższego Kursu Sztabowego, ale również studenci cywilni kierunku „Obronność” udzielający się w kole naukowym „Obronni ASzWoj”. Po raz pierwszy w ćwiczenie został włączony komponent obrony terytorialnej – 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej. Uczestnikami TWIERDZY-18 są również: Komenda Główna Straży Granicznej, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Ośrodek Rozpoznania Obrazowego, Mobilny Zespół Zabezpieczenia  Geograficznego, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie i Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu.
Ćwiczenie potrwa do 20 stycznia. Jego druga, kluczowa część odbędzie się w Przemyślu.

Twierdza-18

Zobacz również:

Informację wytworzył:
Monika Lewińska
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Monika Lewińska
Data wytworzenia informacji:
2018-01-08
Data ostatniej zmiany:
2018-04-09
Data dodania i edycji:
2018-01-08 16:50:09 :
Monika Lewińska
2018-01-08 16:52:57 :
Monika Lewińska
2018-01-08 16:54:09 :
Monika Lewińska
2018-01-16 09:43:16 :
Weronika Kukla
2018-01-16 09:44:11 :
Weronika Kukla
2018-01-17 13:08:43 :
Monika Lewińska
2018-04-09 10:52:58 :
Monika Lewińska