Rok akademicki 2017/2018 – już otwarty!

W środę 4 października br. szef MON wspólnie z kierowniczą kardą Sił Zbrojnych RP uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w Akademii Sztuki Wojennej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością rektorzy i reprezentanci akademii i wyższych szkół wojskowych i cywilnych, przedstawiciele wojskowego korpusu dyplomatycznego, gen. bryg. dr Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego, a także goście honorowi, m.in. dr Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr. hab. Sławomir Cenckiewicz, Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, dr Adam Buława, Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, Błażej Wojnicz, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz Piotr Kisiel, Prezes Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego

Kadra akademicka z komendantem na czele rozpoczęła uroczystości od uczestnictwa we Mszy Św. w kościele garnizonowym pw. św. o. Rafała Kalinowskiego, której przewodniczył gen. bryg. dr Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego. W wygłoszonej homilii, bp Józef Guzdek podkreślał jak istotna dla środowiska naukowego jest wewnętrzna wolność naukowców i studentów, dzięki której dociera się do prawdy – najgłębszej istoty nauki. 

- Życzę Wam, abyście nigdy nie stracili odwagi  w poszukiwaniu prawdy. Bądźcie odważni, podejmujcie ryzyko bycia wolnymi. Zadawajcie często swoim studentom oraz sobie pytanie: „Jak myślisz? Co myślisz?”. To trudna droga, ale ma swój urok. Jeśli nią podążycie, zaskarbicie sobie na szacunek przyszłych pokoleń. Jak pisał narodowy wieszcz Cyprian Kamil Norwid, uczonemu, profesorowi: - nie wolno być lokajem i zalotnikiem czasów; nie może on kłaniać się okolicznościom a prawdzie kazać, by stała za drzwiami – powiedział bp Guzdek.

Inaugoracja 2017_2018


Uroczystość inauguracji została poprzedzona wręczeniem medali resortowych pracownikom Akademii Sztuki Wojennej (czytaj więcej) oraz otworzeniem Sali konferencyjno-edukacyjnej im. mjr. Zygmunta Szendzielarza, „Łupaszki” (czytaj więcej).

W swoim przemówieniu rektor-komendant, gen. bryg. dr Ryszard Parafianowicz krótko podsumował osiągniecia i wyzwania Akademii Sztuki Wojennej po roku jej funkcjonowania.

- Najważniejszym zadaniem, które zostało postawione przed kadrą Akademii Sztuki Wojennej rok temu, było przywrócenie Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej uczelni dowódczo-sztabowej. Takiej uczelni, która z młodego, uzdolnionego oficera, będzie potrafiła wydobyć jego największe zalety intelektu, umysłu i charakteru, a następnie ukształtować z niego samodzielnego, mądrego dowódcę. To niełatwe i niezwykle odpowiedzialne zadanie. Podkreślił, że wywiązując się z tego zadania, Akademia oparła się na dwóch filarach historycznych: Wyższej Szkole Wojennej (1919-1946) oraz okresie drugiej, antykomunistycznej konspiracji.  - To właśnie te punkty odniesienia pomagają nam budować etos współczesnego oficera – dowódcy i sztabowca – mówił komendant.  Na koniec życzył wszystkim słuchaczom wojskowym i studentom trzech najważniejszych cech, o których do swoich wychowanków w wyższej Szkole Wojennej mówił gen. Kazimierz Sosnkowski: inteligencji, wiedzy i charakteru:

O ile inteligencja ogólna jest potrzebna w każdej dziedzinie pracy ludzkiej, o tyle każdy fach wymaga uzdolnień szczególnych, stanowiących niezbędny warunek powodzenia – zwłaszcza na wyższych szczeblach pracy fachowej, gdzie rzemiosło przestaje być rzemiosłem, a staje się sztuką.
[…]
Wiedzę ma wam dać szkoła i nieustanna praca osobista każdego z was nad samym sobą.
[…]
Charakter zaś jest najważniejszym warunkiem dobrego dowodzenia. Oficer bez odpowiednich cech charakteru, nigdy nie będzie dowódcą prowadzącym ludzi do boju wśród niebezpieczeństwa i grozy (…)

 Inaugoracja 2017_2018

Z kolei minister obrony narodowej, Antonii Macierewicz, podziękował komendantowi uczelni za trud włożony w zmianę profilu Akademii: – Akademia Sztuki Wojennej kontynuując to, co dobre było w tradycji i dorobku swoich poprzedników (…) wykazała podczas poprzedniego roku, że dobrze spełnia zadania jakie państwo polskie przed Akademią postawiło – mówił minister Antoni Macierewicz.  – Są nowe wydziały i inicjatywy. Prezentowane i komentowane są podstawowe dylematy związane z bezpieczeństwem świata, Europy i Polski. To jest Alma Mater uczelni wojskowych w Polsce. To jest ten ośrodek, w którym powinny rodzić się najważniejsze inicjatywy.

W szczególny sposób odniósł się do uczestnictwa kadry naukowo-dydaktycznej ASzWoj w projektach resortowych: – Jestem dumny z tego, że Akademia wzięła udział w przygotowaniu najważniejszego wysiłku analityczno – programowego Ministerstwa Obrony Narodowej – czyli w pracach nad Strategicznym Przeglądem Obronnym – mówił minister dodając, że akademickie Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych stało się sercem ćwiczenia ZIMA ’17 oraz wielu innych ćwiczeń w Siłach Zbrojnych RP. – Życzę wszystkim studentom najlepszych przeżyć naukowych, wysiłku intelektualnego i tego, by nauka w tym nowym roku akademickim przyczyniła się do wzmocnienia polskiej armii – zaznaczył szef MON Antoni Macierewicz.

W trakcie uroczystej inauguracji zostały przyznane odznaczenia Prezydenta RP, Andrzeja Dudy: Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej dla byłego attaché  przy ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, płk. Klausa Petera Kisera, a także Gwiazda Afganistanu dla płk. Marcina Pietrzaka.  Następnie odbyła się immatrykulacja studentów I rocznika oraz promocja doktorów habilitowanych i doktorów. Głos zabrał także Błażej Wojnicz, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zapowiadając ufundowanie stypendiów dla najzdolniejszych studentów ASzWoj (szczegółowy program zostanie wkrótce ogłoszony). W imieniu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów swoich najmłodszych kolegów powitał Przewodniczacy URSS, Kuba Gradus.

Inauguracja 2017_2018

Uroczystość zwieńczył wykład inauguracyjny Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dr. Jarosława Szarka pt.: „Broni nie złożę. Munduru nie zdejmę. Tak mi dopomóż Bóg! – etos Wojska Polskiego”. Zaprezentowano również publikację stanowiącą rozszerzoną wersję ubiegłorocznego wykładu inauguracyjnego, pt.: „Geneza Ludowego Wojska Polskiego” autorstwa dr. hab. Sławomira Cenckiewicza.

* * *


Rok akademicki rozpoczyna ok. 4000 studentów cywilnych, z czego 920 osoby to studenci pierwszego roku. Liczba studentów cywilnych sukcesywnie maleje, co wynika głównie z podwyższenia punktacyjnych progów przyjęć i stanowi realizację koncepcji podnoszenia jakości kształcenia na kierunkach cywilnych ASzWoj.

Najczęściej wybieranymi w tym roku kierunkami były:

  • logistyka (220 os.)
  • bezpieczeństwo wewnętrzne (150 os.)
  • zarządzanie i dowodzenie (100 os.)

W rozpoczynającym się właśnie roku akademickim przewiduje się przyjęcie blisko 3500 żołnierzy zawodowych na różne formy kształcenia, co stanowi wzrost liczebnosci słuchaczy o prawie 1000 osób.

*  *  *

Zapraszamy do obejrzenia poniższej galerii zdjęć oraz albumu fotograficznego zamieszczonego na naszym oficjalnym profilu na portalu Facebook (kliknij, aby przejść). Autorem zdjęć są Jagoda Gawliczek oraz Jakub Borucki.

Zobacz również:

Informację wytworzył:
Monika Lewińska
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Monika Lewińska
Data wytworzenia informacji:
2017-10-04
Data ostatniej zmiany:
2017-10-09
Data dodania i edycji:
2017-10-04 16:47:08 :
Monika Lewińska
2017-10-04 16:51:14 :
Monika Lewińska
2017-10-04 16:51:28 :
Monika Lewińska
2017-10-04 17:03:40 :
Monika Lewińska
2017-10-04 17:04:12 :
Monika Lewińska
2017-10-04 17:22:47 :
Monika Lewińska
2017-10-04 17:49:53 :
Monika Lewińska
2017-10-04 17:52:34 :
Monika Lewińska
2017-10-05 13:05:40 :
Monika Lewińska
2017-10-09 14:28:59 :
Monika Lewińska