Powitanie oficerów murach ASzWoj

Decyzją ministra obrony narodowej niżej wymienieni oficerowie zostali wyznaczeni na nowe stanowiska służbowe:

- ppłk Piotr Krzykowski – adiunkta w zespole pracowników naukowo-dydaktycznych ASzWoj,

- mjr Wojciech Sójka – adiunkta w zespole pracowników naukowo-dydaktycznych ASzWoj,

- mjr Radosław Kolenda – szefa Wydziału Kształcenia na Odległość,

- mjr Jacek Droszcz – asystenta w zespole pracowników naukowo-dydaktycznych ASzWoj,

- kpt. Tomasz Surwiłło –  asystenta w zespole pracowników naukowo-dydaktycznych ASzWoj,

- kpt. Adam Odolecki – specjalisty w Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów.

 Powitanie oficerów

Mjr Radosław Kolenda, kpt. Adam Odolecki, kpt. Tomasz Surwiłło, mjr Wojciech Sójka z dniem objęcia obowiązków na stanowisku służbowym zostali mianowani na  wyższy stopień wojskowy.

W uroczystości wzięły udział władze uczelni oraz przedstawiciele komórek organizacyjnych Akademii. 

Informację wytworzył:
Paweł Baran
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jagoda Gawliczek
Data wytworzenia informacji:
2017-04-12
Data ostatniej zmiany:
2017-04-12
Data dodania i edycji:
2017-04-12 12:19:13 :
Jagoda Gawliczek