Powitanie nowych oficerów i pracowników

Akty mianowania 9.02.18

Bohaterami piątkowej uroczystości byli oficerowie przybyli do ASzWoj w celu kontynuowania zawodowej służby wojskowej bądź obejmujący nowe stanowiska służbowe:

  • płk Waldemar ŁYDKA – rozpoczynający służbę jako szef Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów
  • ppłk Jarosław CZAPLA – rozpoczynający służbę w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych
  • mjr Maciej GLINKOWSKI – rozpoczynający służbę w Wydziale Organizacji Studiów

Akty mianowania 9.02.18

Zastępca rektora, płk dypl. Kazimierz Bednorz, który przewodniczył uroczystości, skierował do oficerów serdeczne słowa powitania i podkreślił, że dotychczas zdobyte doświadczenia zawodowe z pewnością będą mogli wykorzystać podczas pracy w Akademii.

Akty mianowania 9.02.18

8 lutego br., podczas uroczystej zbiórki z udziałem rektora-komendanta gen. bryg. dr. inż. Ryszarda Parafianowicza oraz kadry kierowniczej Akademii Sztuki Wojennej, został powitany nowy dyrektor Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, Pan Grzegorz Kuczyński. W krótkim wystąpieniu zadeklarował wolę szerokiej współpracy na polu analityczno-naukowym z pozostałymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi uczelni.

Akty mianowania 9.02.18

Na zakończenie zgromadzeni żołnierze i pracownicy Akademii życzyli bohaterom uroczystości sukcesów i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym.

Informację wytworzył:
Monika Lewińska
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jakub Borucki
Data wytworzenia informacji:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-09
Data dodania i edycji:
2018-02-09 12:50:58 :
Jakub Borucki