Podróż studyjna SKN „Pogranicznik”

Podróż studyjna SKN "Pogranicznik"

Na miejscu studentów powitał Zastępca Komendanta Placówki, mjr SG Andrzej Wieczorek oraz koordynator z ramienia Komendy Głównej Straży Granicznej, mjr SG Ireneusz Fudała. Następnie chor. szt. SG Hubert Adamski dokonał krótkiego wprowadzenia zapoznając słuchaczy ze strukturą placówki oraz zadaniami realizowanymi przez jej poszczególne komórki wewnętrzne.

Podróż studyjna SKN "Pogranicznik"

Podróż studyjna SKN "Pogranicznik"

W kolejnym etapie chor. SG Joanna Słojewska oprowadziła „Pograniczników” po wybranych elementach infrastruktury portu lotniczego, istotnych z punktu widzenia placówki oraz niezbędnych dla funkcjonowania obiektu jako całości.

Podróż studyjna SKN "Pogranicznik"

Podróż studyjna SKN "Pogranicznik"

Studenci mieli zatem okazję poznać pracę sokolnika, sprzęt i wyposażenie Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej oraz system kontroli podróżnych przybywających z państw spoza strefy Schengen. Funkcjonariusze modlińskiej placówki zaprezentowali także umiejętności operacyjne psa służbowego wyszkolonego do rozpoznawania ukrytych substancji narkotycznych oraz roboty mobilne służące do podejmowania i transportu ładunków niebezpiecznych do wyznaczonych stref ich neutralizacji.

Podróż studyjna SKN "Pogranicznik"

Podróż studyjną zakończyło podsumowanie, podczas którego studenci „Pogranicznika” mogli poznać doświadczenia funkcjonariuszy pełniących służbę w placówce, a także uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.     


Opiekun SKN „Pogranicznik”
mjr dr Mirosław Laskowski

Informację wytworzył:
Mirosław Laskowski
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Weronika Kukla
Data wytworzenia informacji:
2018-05-09
Data ostatniej zmiany:
2018-05-09
Data dodania i edycji:
2018-05-09 15:03:04 :
Weronika Kukla
2018-05-09 15:04:19 :
Weronika Kukla