Olimpijczycy otrzymali indeksy!

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą dotyczącą m.in. bezpieczeństwa narodowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, zagrożeń dla bezpieczeństwa w czasie pokoju oraz wojny, prawa humanitarnego, systemu ochrony praw człowieka, pierwszej pomocy przedmedycznej, polskiej polityki zagranicznej czy stosunków międzynarodowych w wymiarze globalnym. Poza wskazanym stałym programem Olimpiady, wprowadzono także program zmienny – w tym roku dodatkowym zagadnieniem okazał się terroryzm.  Należy podkreślić, że przygotowanie ucznia do Olimpiady wymagało dogłębnego poznania tematyki związanej z szeroko pojętym bezpieczeństwem i obronnością. Pytania pojawiające się w poszczególnych  etapach konkursu  wielokrotnie wykraczały poza podstawy programowe przewidziane podczas lekcji edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy o społeczeństwie bądź historii.

Olimpiada - finał

Marcowy finał Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności był trzecim, centralnym etapem konkursu. 24 marca, podczas pierwszego finałowego dnia, w konkursie wzięło udział  10 najlepszych uczniów z każdego okręgu. Uczestnicy musieli się zmierzyć z testem wiedzy, który wyłonił 12 laureatów – najlepszych z najlepszych. Poza zmaganiami konkursowymi, uczestnicy Olimpiady wzięli udział w wykładach prowadzonych przez gen. bryg. Andrzeja Tuza, pełniącego obowiązki Szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz gen. bryg. dr. Roberta Jędrychowskiego – zastępcy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

Olimpiada - finał

Najwięcej emocji dostarczył drugi dzień finału Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Do konkursu przystąpiło 11 uczestników, dla których przygotowany został quiz, składający się z kilku etapów. Uczestnicy Olimpiady na pytania odpowiadali przy udziale publiczności, jednak zdrowy duch rywalizacji i przyjazna atmosfera pozwoliły zapomnieć uczniom o stresie.

Olimpiada - finał

Ostatecznie rywalizację na wiedzę wygrał Karol Piwoński - uczeń trzeciej klasy warszawskiego VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV. Karol za zdobycie pierwszego miejsca w konkursie otrzymał laptopa ufundowanego przez rektora-komendanta ASzWoj, nagrodę pieniężną w wysokości 3 tysięcy złotych oraz książki. Drugie miejsce podium zajęła Aleksandra Kochman z okręgu wrocławskiego, która, warto podkreślić, była jedyną kobietą, biorącą udział w wielkim finale. Trzecie miejsce w konkursie przypadło Danielowi Dylewskiemu z okręgu warszawskiego. Oprócz nagród rzeczowych dostali oni także, odpowiednio 2 tysiące i 1 tysiąc złotych.

36 uczestników Olimpiady, którym udało się osiągnąć najlepsze wyniki, poza nagrodami rzeczowymi otrzymali indeksy, uprawniające do podjęcia studiów wyższych na jednej z uczelni organizującej konkurs. 

Olimpiada - finał

W finale Olimpiady Akademię Sztuki Wojennej reprezentowali: prorektor ds. studenckich ASzWoj, prof. dr hab. Jarosław Gryz, dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj, prof. dr hab. Tomasz Żyro, prodziekan ds. naukowych WBN ASzWoj, dr Jarosław Szczepański, prodziekan ds. studenckich ASzWoj dr Marzena Żakowska, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj, płk dr hab. Tomasz Kośmider oraz kierownik Katedry Edukacji i Pozarządowych Form Bezpieczeństwa WBN ASzWoj, ks. dr hab. Cezary Smuniewski.
Głównym organizatorem Olimpiady z ramienia Akademii Sztuki Wojennej była dr Ilona Urych (WBN ASzWoj).
 
Celem pierwszej edycji Olimpiady była popularyzacja wiedzy na temat systemu obronności RP, powinności obronnych władz samorządowych, instytucji i obywateli oraz powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej. Ponadto, Olimpiadzie przyświeca idea szerzenia postaw patriotycznych w myśl zasady, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne, innych ludzi i ojczyzny jest patriotycznym obowiązkiem każdego człowieka.

Informację wytworzył:
Ilona Urych
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Weronika Kukla
Data wytworzenia informacji:
2017-03-27
Data ostatniej zmiany:
2017-03-28
Data dodania i edycji:
2017-03-27 15:37:36 :
Weronika Kukla
2017-03-27 18:25:40 :
Weronika Kukla
2017-03-28 08:47:54 :
Weronika Kukla
2017-03-28 09:23:27 :
Weronika Kukla
2017-03-28 09:35:51 :
Weronika Kukla
2017-03-28 09:51:44 :
Weronika Kukla