Obwieszczenie ws. konkursu na funkcje dziekanów

Do konkursu na funkcję kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej ASzWoj, może przystąpić nauczyciel akademicki:

  • który w roku przeprowadzania konkursu nie ukończył sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia;
  • jest zatrudniony w Akademii Sztuki Wojennej jako podstawowym miejscu pracy.

Ponadto:

  • kandydatem na funkcję kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, uzyskany w dziedzinie zgodnej z kierunkiem studiów prowadzonych w Akademii.

 
Zgłoszenie kandydatów na funkcje kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych przyjmowane będą do 7 czerwca 2017 r. w Biurze Rektora ASzWoj (bud. 101 pok. 150) w formie pisemnej (decyduje data wpływu dokumentów) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej ASzWoj.

 

REKTOR-KOMENDANT

gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ

Pliki do pobrania:

Informację wytworzył:
Zbigniew Hynowski
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Monika Lewińska
Data wytworzenia informacji:
2017-05-18
Data ostatniej zmiany:
2017-05-24
Data dodania i edycji:
2017-05-18 15:55:43 :
Monika Lewińska
2017-05-24 11:07:00 :
Monika Lewińska