Nowości wydawnicze (marzec)

Elak_Sieczka_Album szkicow taktycznychAutorzy: Leszek ELAK, Rafał SIECZKA
ALBUM SZKICÓW TAKTYCZNYCH. Wydanie drugie poprawione

ISBN: 978-83-7523-556-2
Liczba stron: 202
Cena: 34,00 zł


Pozycja ta jest kontynuacją publikacji dotyczącej graficznego zobrazowania współczesnych działań taktycznych zgodnie z dokumentami normatywnymi obowiązującymi w naszej armii i NATO. Zainteresowanie tą publikacją przejawiają studenci wojskowych studiów i uczestnicy kursów w Wydziale Wojskowym oraz Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów, a także odpowiednie komórki Dowództwa Generalnego RSZ, dowództwa i sztaby dywizji, brygad i batalionów.


Obronność_redakcjaAutorzy: Zbigniew LEŚNIEWSKI, Paweł OSTOLSKI, Milena PALCZEWSKA
OBRONNOŚĆ POLSKI W XXI WIEKU

ISBN: 978-83-7523-562-3
Liczba stron: 752
Cena: 55,00 zł


Monografia pt. „Obronność Polski w XXI wieku” stanowi tematyczną całość poświęconą zagrożeniom niemilitarnym, które mogą oddziaływać na sprawne funkcjonowanie państwa oraz podstawom teoretycznym, obejmującym zagadnienia dostosowywania systemu obronnego państwa do pojawiających się zagrożeń i kształtowania pozycji międzynarodowej Polski w aspekcie obronności zgodnie z jej interesem narodowym.


Wyodrębnione w opracowaniu treści związane są z interdyscyplinarnym podejściem do postrzegania problemów współczesnej obronności. Praca jest zbiorem kilkunastu części związanych tematycznie z obronnością, których autorzy reprezentują kilka ośrodków naukowo-dydaktycznych, osoby duchowne, działaczy i praktyków z naszego kraju. W większości są to autorzy związani bezpośrednio lub pośrednio z naukami o obronności. Zarówno objętość, struktura pracy, jak i zawarta bibliografia naukowa pozwala na stwierdzenie, że praca, choć nie wyczerpuje całkowicie tematu, to osiąga założony cel epistemologiczny i ontologiczny. Ujęte w pracy treści przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. W dorobku nauk o obronności może stanowić interesujące uzupełnienie opracowań.Bylen_Modelowanie procesow logistycznychAutor: Sławomir BYŁEŃ
MODELOWANIE PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W SYSTEMIE SYMULACYJNYM JTLS

ISBN: 978-83-7523-561-6
Liczba stron: 242
Cena: 35,00 zł


Monografia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska wojskowego, które chciałoby na rynku wydawniczym znaleźć opracowanie dedykowane szerokiej grupie odbiorców wojskowych, zainteresowanych problematyką modelowania procesów logistycznych w ćwiczeniach wspomaganych komputerowo z wykorzystaniem systemu symulacyjnego. Publikacja może być przydatna w procesie kształcenia kadry zawodowej w uczelniach wojskowych oraz ośrodkach i centrach szkolenia do wsparcia procesu szkolenia oficerów dowództw i sztabów.

Przedmiotem badań przedstawionym w monografii, jest wdrożony w SZ RP interaktywny system symulacyjny działań połączonych wspomagający procesy kierowania logistyką wojskową i zarządzania zasobami logistycznymi w wirtualnym, sieciocentrycznym środowisku pola walki oraz system obiegu informacji, ze szczególnym uwzględnieniem logistycznego systemu meldunkowego w ćwiczeniach wspomaganych komputerowo.

Informację wytworzył:
Marek Zieliński
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Monika Lewińska
Data wytworzenia informacji:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-17
Data dodania i edycji:
2017-03-17 10:00:50 :
Monika Lewińska
2017-03-17 10:02:23 :
Monika Lewińska
2017-03-17 10:05:54 :
Monika Lewińska