Nowości wydawnicze ASzWoj (marzec)

polemologia

Redakcja: Jacek LASOTA, Milena PALCZEWSKA

ANIMUS BELLI 2017. POLEMOLOGIA: WIELOWYMIAROWOŚĆ WOJNY I KONFLIKTU ZBROJNEGO. Tom I

ISBN: 978-83-7523-594-4 (całość), ISBN: 978-83-7523-595-1 (I tom)

Liczba stron: 251

Cena: 24,00 zł

Publikacja ta adresowana jest przede wszystkim do osób, które obecnie zajmują się polemologią, a także do tych, które pośrednio interesują się powyższą problematyką lub uprawiają dyscypliny pokrewne. Zachęcamy również do lektury prezentowanych materiałów przez osoby, które odnoszą się sceptycznie do potrzeby badania fenomenu wojny w wieloaspektowy i interdyscyplinarny sposób. Redaktorzy sądzą, iż niniejsza publikacja w pewnym stopniu zaspokoi ciekawość osób interesujących się przedmiotową problematyką, a także może stanowić inspirację do zgłębienia tematyki wojen i konfliktów zbrojnych, podejmowania polemologicznych wyzwań i wyrażania stosownych poglądów w różnych formach publikacji, zwłaszcza o charakterze naukowym.

uwarunkowania

Autorzy: Krzysztof KRAKOWSKI, Alicja GĘBCZYŃSKA

UWARUNKOWANIA DYDAKTYCZNE PRZYGOTOWANIA OBRONNEGO PAŃSTWA

ISBN: 978-83-7523-606-4

Liczba stron: 145

Cena: 22,00 zł

Monografia stanowi próbę charakterystyki procesu przygotowania obronnego państwa przez pryzmat elementów składowych teorii procesu podstaw prawno-organizacyjnych, organizacji, teorii, form i środków dydaktycznych, w tym i tych najnowszych. Dodatkowym elementem jest ujęcie miejsca i roli organizacji proobronnych w systemie przygotowań obronnych państwa.

systemy łączności

Redakcja: Bartosz BIERNACIK, Grzegorz PILARSKI

WOJSKOWE SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA – WIELORAKIE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA CYBERPRZESTRZENI SZ RP

ISBN: 978-83-7523-597-5

Liczba stron: 281

Cena: 30,00 zł

Książka jest zbiorem doświadczeń i najnowszych rozwiązań z zakresu cyberprzestrzeni – piątego obszaru walki. Tematyka poruszana w monografii wpisuje się w nurt ogólnoeuropejski dotyczący tej tematyki, prezentując zagrożenia, bieżące problemy jak i najnowsze rozwiązania stosowane w cyberprzestrzeni. Jest to pozycja dedykowana zarówno osobom zajmującym się na co dzień tą tematyka, jak również dla osób które swoją wiedzę w tej dziedzinie dopiero zaczynają budować.

 

 

Informację wytworzył:
Paweł Brzeziński
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jakub Borucki
Data wytworzenia informacji:
2018-03-12
Data ostatniej zmiany:
2018-03-16
Data dodania i edycji:
2018-03-12 08:28:49 :
Jakub Borucki
2018-03-12 08:31:01 :
Jakub Borucki
2018-03-12 08:32:16 :
Jakub Borucki
2018-03-12 08:37:01 :
Jakub Borucki
2018-03-13 12:57:10 :
Weronika Kukla
2018-03-16 14:30:02 :
Jakub Borucki