Obwieszczenie ws. konkursu na funkcje prorektorów

Do konkursu na funkcję prorektora, może przystąpić nauczyciel akademicki:

- który w roku przeprowadzania konkursu nie ukończył sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia;

- jest zatrudniony w Akademii Sztuki Wojennej jako podstawowym miejscu pracy.

Ponadto:

- kandydatem na funkcję prorektora może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany 
w dziedzinie zgodnej z kierunkiem studiów prowadzonych w Akademii;

- kandydatem na funkcję prorektora do spraw studenckich może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy uzyskany w dziedzinie zgodnej z kierunkiem studiów prowadzonych w Akademii z zastrzeżeniem, że kandydatura na funkcję prorektora do spraw studenckich wymaga pisemnej zgody samorządu studenckiego i samorządu doktorantów w terminie na trzy dni przed planowanym konkursem. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uważa się za wyrażenie zgody.

Zgłoszenie kandydatów na funkcje prorektorów przyjmowane będą do 25 maja 2017 r. w Biurze Rektora ASzWoj (bud. 101 pok. 150) w formie pisemnej (decyduje data wpływu dokumentów) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję prorektora.

REKTOR-KOMENDANT

gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ

Pliki do pobrania:

Informację wytworzył:
Ryszard Parafianowicz
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Monika Lewińska
Data wytworzenia informacji:
2017-05-05
Data ostatniej zmiany:
2017-07-10
Data dodania i edycji:
2017-05-05 14:49:33 :
Jagoda Gawliczek
2017-05-05 14:50:45 :
Jagoda Gawliczek
2017-05-13 11:44:05 :
Monika Lewińska
2017-05-18 15:44:01 :
Monika Lewińska
2017-05-18 15:44:22 :
Monika Lewińska
2017-05-18 15:56:20 :
Monika Lewińska
2017-05-18 15:56:52 :
Monika Lewińska
2017-05-24 11:07:42 :
Monika Lewińska
2017-05-24 15:21:20 :
Weronika Kukla
2017-07-10 12:25:29 :
Monika Lewińska