Komunikat w sprawie wyboru na funkcję kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii Sztuki Wojennej

W dniu 12 czerwca 2017 r., zgodnie z § 46 ust. 1 statutu Akademii Sztuki Wojennej, przeprowadzony został konkurs na funkcję dziekana Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej na kadencję od 1.09.2017 r. do 31.08.2020 r.

Na funkcję dziekana Wydziału Wojskowego wybrany został:
płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI

REKTOR-KOMENDANT
/-/ gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ


*  *  * 


W dniu 13 czerwca 2017 r., zgodnie z § 46 ust. 1 statutu Akademii Sztuki Wojennej, przeprowadzony został konkurs na funkcję dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej na kadencję od 1.09.2017 r. do 31.08.2020 r.

Na funkcję dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia wybrany został:
płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI

REKTOR-KOMENDANT
/-/ gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ

Informację wytworzył:
Ryszard Parafianowicz
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Monika Lewińska
Data wytworzenia informacji:
2017-06-16
Data ostatniej zmiany:
2017-06-23
Data dodania i edycji:
2017-06-17 20:20:41 :
Monika Lewińska
2017-06-17 20:27:03 :
Monika Lewińska
2017-06-17 20:29:05 :
Monika Lewińska
2017-06-19 07:40:08 :
Jagoda Gawliczek
2017-06-22 12:29:00 :
Jagoda Gawliczek
2017-06-22 12:30:39 :
Jagoda Gawliczek
2017-06-23 15:37:26 :
Monika Lewińska