Komunikat w sprawie wyboru na funkcję kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Akademii Sztuki Wojennej

W dniu 13 czerwca 2017 r., zgodnie z § 46 ust. 1 statutu Akademii Sztuki Wojennej, przeprowadzony został konkurs na funkcję dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej na kadencję od 1.09.2017 r. do 31.08.2020 r.

W związku z niespełnieniem wymagań formalnych do pełnienia funkcji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Akademii Sztuki Wojennej, określonych w § 46 ust. 1 Statutu Akademii Sztuki Wojennej, przez jedynego zgłoszonego kandydata, komisja konkursowa odstąpiła od rozstrzygnięcia konkursu.

REKTOR-KOMENDANT
/-/ gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ

Informację wytworzył:
Ryszard Parafianowicz
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jagoda Gawliczek
Data wytworzenia informacji:
2017-06-16
Data ostatniej zmiany:
2017-06-22
Data dodania i edycji:
2017-06-17 20:26:21 :
Monika Lewińska
2017-06-17 20:28:31 :
Monika Lewińska
2017-06-22 12:29:12 :
Jagoda Gawliczek