Inauguracja działalności Rady Programowej na kierunku studiów lotnictwo w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia

Rada Programowa dla kierunku studiów lotnictwo została powołana jako organ opiniodawczy dla Rady Wydziału Zarządzania i Dowodzenia oraz dziekana w sprawach dotyczących prowadzenia tego kierunku. Do jej zadań należy między innymi: przegląd i ocena planów studiów (w tym modułów kształcenia na kierunku lotnictwo i w poszczególnych jego specjalnościach), opiniowanie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz wnoszenie propozycji zmian w zakresie planów studiów i programów kształcenia. Powołanie do składu osobowego Rady przedstawicieli instytucji zewnętrznych związanych z realizacją kierunku studiów umożliwi bieżące dostosowywanie oferty edukacyjnej WZiD ASzWoj do potrzeb przedsiębiorstw działających na krajowym i europejskim rynku transportu lotniczego.

Rada Programowa dla kierunku lotnictwo

Uroczystemu, pierwszemu w historii Wydziału, posiedzeniu przewodniczył kierownik KZLC, dr hab. Telesfor Marek Markiewicz. Podczas spotkania wręczone zostały akty powołania do Rady Programowej pracownikom naukowo-dydaktycznym Katedry Zarządzania Lotnictwem Cywilnym oraz przedstawicielom instytucji zewnętrznych - interesariuszom, których działalność koresponduje z obszarem prowadzonego kierunku studiów.

- Rada Programowa przy kierunku studiów lotnictwo ma rzeczywiście szansę wnieść wiele dobrego do zmian w programie kształcenia. Wynika to z faktu, że jest reprezentowana przez ludzi, którzy zajmują się lotnictwem oraz pracują w instytucjach i organizacjach lotniczych. Ich wiedza i kompetencje uprawniają do takiego stwierdzenia – wyjaśniał dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia,  płk dr hab. Tadeusz Zieliński.

W skład osobowy Rady Programowej na wniosek przewodniczącego zostali powołani:
•    prof. dr hab. Stanisław Zajas (WZiD),
•    płk dr hab. Tadeusz Zieliński (WZiD),
•    dr hab. Telesfor Marek Markiewicz (WZiD),
•    dr hab. Piotr Makowski (WZiD),
•    dr hab. Wiesław Marud (WZiD),
•    dr Zbigniew Siemieniec (WZiD),
•    mgr Adam Konarzewski (Departament Lotnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa),
•    mgr Agnieszka Kosmała (Departament Żeglugi Powietrznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego),
•    mgr Wojciech Stępień (Ośrodek Szkolenia Personelu ATS Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej),
•    mgr Dariusz Tatarowski (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe),
•    mgr Bartosz Fibingier (firma lotnicza Luxair).

***

Powołanie Rady Programowej dla kierunku lotnictwo jest konsekwencją przeprowadzonego w kwietniu br. przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej „Dnia Interesariuszy Zewnętrznych”, mającego formę szeroko zakrojonych konsultacji w zakresie planów studiów oraz programów kształcenia dla poszczególnych kierunków i stopni studiów w WZiD.

Wkrótce utworzone zostaną kolejne Rady Programowe dla prowadzonych przez Wydział kierunków. 

Opracowała: dr Agnieszka Wilczyńska-Strawa

Informację wytworzył:
Agnieszka Wilczyńska-Strawa
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Weronika Kukla
Data wytworzenia informacji:
2017-12-05
Data ostatniej zmiany:
2017-12-05
Data dodania i edycji:
2017-12-05 15:03:24 :
Weronika Kukla