MENU

Otwarcie "Common Security and Defence Policy Orientation Course"

W Akademii Sztuki Wojennej, 24 czerwca 2019 roku, odbyło się uroczyste otwarcie kursu Common Security and Defence Policy.

Uczestników przedsięwzięcia powitał prorektor ds. wojskowych, płk dr hab. Dariusz Majchrzak oraz dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda.

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony (ang. Common Security and Defence Policy), będąca częścią wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, umożliwia Unii Europejskiej wzmacnianie międzynarodowego bezpieczeństwa oraz zapewnia zdolność operacyjną.

W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z wieloma aspektami WPBiO, np.: strukturą zarządzania kryzysowego w UE, globalną strategią Unii w kwestii bezpieczeństwa, finansowaniem misji i operacji UE, przebiegiem procesu decyzyjnego.


wróć