MENU

Otwarcie wystawy pt. "Wyższa Szkoła Wojenna w kolorowej fotografii 1919-1939"

W Akademii Sztuki Wojennej, 29 marca 2019 r., płk dr hab. Juliusz Tym dyrektor Instytutu Historii Wojskowości i Służb Specjalnych otworzył wystawę zatytułowaną Wyższa Szkoła Wojenna w kolorowej fotografii 1919 – 1939.

 

 

Inspiracją do zorganizowania wystawy stał się, przypadający w bieżącym roku jubileusz 100-lecia utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej, której tradycje dziedziczy rembertowska Uczelnia.

Kilkanaście czarno-białych zdjęć z okresu międzywojnia, pozyskanych m.in. z Wojskowego Biura Historycznego, Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz z albumu Wyższa Szkoła Wojenna 1922,  zostało zdygitalizowanych i poddanych koloryzacji.

Barwne portrety indywidulane i grupowe, jak również sceny rodzajowe z historii wyższego szkolnictwa wojskowego wzbudziły duże zainteresowanie odwiedzających wystawę.

Wybrane kadry, uchwycone w latach 1919 – 1939 w Wyższej Szkole Wojennej, można obejrzeć także w wirtualnej galerii: http://www.akademia.mil.pl/wirtualna-galeria


wróć