MENU

Zmarł profesor Czesław Flanek

Z żalem zawiadamiamy, że 26 marca 2019 r. zmarł płk prof. dr hab. inż. Czesław Flanek, wieloletni zasłużony pracownik Akademii Sztabu Generalnego i Akademii Obrony Narodowej.

Pułkownik Czesław Flanek miał 78 lat. Karierę wojskową związał z Wojskami Obrony Przeciwlotniczej. Po ukończeniu Wydziału Cybernetyki WAT w 1971 roku rozpoczął służbę w Instytucie Dowodzenia Akademii Sztabu Generalnego WP. W latach 1980 – 1990 zajmował dydaktyczne, naukowe oraz kierownicze stanowiska w Filii nr 1 Wojskowego Instytutu Informatyki WP oraz Katedrze Taktyki Wojsk OPL ASG WP. Od 1990 roku związany z Centrum Informatyki AON. Zawodową służbę wojskową zakończył na stanowisku szefa CI AON w 2001 roku.

Pułkownik Flanek był autorem wielu opracowań dydaktycznych i naukowo-badawczych dla potrzeb Wojsk OPL, badań operacyjnych, bezpieczeństwa państwa oraz informatyki. Za swoją działalność naukową został uhonorowany przez Prezydenta RP – tytułem profesora zwyczajnego w 2000 roku. Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany m.in. Złotym Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim składają koledzy, koleżanki i współpracownicy.


wróć