MENU

Cześć pamięci Więźniom z obozu NKWD

W 74. rocznicę wywózki więźniów z obozu NKWD do ZSRR, 25 marca pod pomnikiem na terenie Rembertowa odbyła się ceremonia z udziałem władz dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, środowisk kombatanckich, żołnierzy i młodzieży rembertowskich szkół. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej.

W imieniu rektora-komendanta ASzWoj wieniec pod pomnikiem Więźniów Obozu NKWD złożyła delegacja w składzie: ppłk mgr inż. Jacek Jarzyna oraz mjr Sebastian Kostecki. W obchdodach nie zabrakło przedstawicieli społeczności studenckiej ASzWoj - członków Organizacji Studencko-Doktoranckiej PATRIOTA.

Pomnik Więźniów Obozu NKWD przy zbiegu ulic Marsa i Płatnerskiej został odsłonięty 24 lata temu. Co roku odbywają się przy nim uroczystości upamiętniające tę tragiczną kartę historii.


wróć