MENU

WYKAZ PROJEKTÓW WYŁONIONYCH W KONKURSIE ,,GRANT BADAWCZY"

Wykaz projektów wyłonionych w konkursie ,,GRANT BADAWCZY’’ – edycja 2018-2022 w ramach programu wsparcia badań podstawowych pn. „Grant Badawczy”  w Akademii Sztuki Wojennej.

W wyniku ogłoszonego konkursu komisja konkursowa na posiedzeniu w dn. 15.10.2018 r. wyłoniła projekty, które spełniły warunki i wymogi konkursu. Konkurs został przeprowadzony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości oraz przy braku konfliktów interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywizmu.


wróć