MENU

Inauguracja drugiej edycji "Legii Akademickiej" w ASzWoj

W Akademii Sztuki Wojennej, 28 lutego 2019 r., odbyła się uroczysta inauguracja drugiej edycji programu „Legia Akademicka”. Ochotnicze szkolenie rozpoczęło 180 studentów. ASzWoj po raz drugi uczestniczy w realizacji programu. W poprzedniej edycji szkolenie ukończyło 167 studentów. W roku bieżącym określony limit 180 osób do przeszkolenia, został osiągnięty w niespełna 2 tygodnie.

W uroczystości uczestniczyli Tomasz Zdzikot – sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Narodowego Centrum Kryptologii oraz rektorzy i przedstawicieli uczelni cywilnych i wojskowych, które także przystąpiły do „Legi Akademickiej”

Uczestników programu powitał rektor-komendant ASzWoj, gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, który przybliżył studentom historyczną inspirację obecnej „Legii Akademickiej” mającej długą i bogatą tradycję.

– Mam nadzieję, że to uroczyste rozpoczęcie dzisiaj to tylko preludium,  że program „Legia Akademicka” będzie z roku na rok wzrastał (…) ku chwale społeczności akademickiej, polskiej nauki, ale oczywiście też Sił Zbrojnych – powiedział rektor-komendant.

Wiceminister Tomasz Zdzikot, na początku wystąpienia, odczytał list od szefa MON Mariusza Błaszczaka skierowany do uczestników programu.

– Program szkoleniowy „Legia Akademicka” jest skierowany właśnie do takich osób jak wy – studentów, którzy swą wiedzę zdobywaną na wyższych uczelniach chcą pogłębić o aspekty wojskowe. Dziś w Akademii Sztuki Wojennej rozpoczynacie wojskowe szkolenie, które będzie dla was zarówno nowym doświadczeniem, ciekawą przygoda, a także możliwością zdobycia nowych kwalifikacji, uzyskania stopnia wojskowego i praktycznym testem, czy warto w przyszłości podjąć się czynnej służby wojskowej – napisał minister Błaszczak.

Tomasz Zdzikot podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do przywrócenia „Legii Akademickiej” oraz do rozwoju programu. Szczególne słowa uznania skierował do przedstawicieli Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Wojsko polskie potrzebuje młodych, zdolnych ludzi, którzy są gotowi wnieść swój wkład w zapewnienie bezpieczeństwa naszego kraju – powiedział  sekretarz stanu w MON.

Poinformował również zgromadzonych, że tegoroczna edycja programu będzie rozbudowana o komponent związany z cyberbezpieczeństwem. Chętni studenci będą mogli wziąć udział w szkoleniu, które umożliwi im zdobycie konkretnych kompetencji.

Legia Akademicka” to program niezwykle ważny, to jeden z programów kluczowych i priorytetowych dla MON, bo w świecie i w kraju, w którym funkcjonuje zawodowa armia tworzenie, odbudowa, rozbudowa i wzmocnienie rezerw osobowych wojska polskiego, to zadanie, które ma charakter trwały. Wymaga ono kreatywności i wymaga zabiegania, wychodzenia do tych wszystkich, którzy potencjalnie mogą swoją przyszłość chcieć związać z wojskiem –  podkreślił Tomasz Zdzikot.

Sekretarz stanu w MON  życzył uczestnikom programu  satysfakcji z pojętej decyzji oraz  głębokiej dumy z przywdziewania munduru żołnierza wojska polskiego.

Następnie podpisano akt inauguracji szkolenia wojskowego studentów, do którego przystąpiło ok. 5 tys. osób reprezentujących 67 uczelni.

Po uroczystej inauguracji Tomasz Zdzikot wpisał się do księgi pamiątkowej w Sali Tradycji ASzWoj, a studenci w grupach szkoleniowych rozpoczęli zajęcia programowe w punktach nauczania.

Odbyła się również narada szkoleniowo-metodyczna dla koordynatorów oraz nauczycieli akademickich z uczelni odpowiedzialnych za realizację części teoretycznej programu edukacji wojskowej studentów w ramach „Legii Akademickiej”. W naradzie uczestniczył gen. broni Rajmund T. Andrzejczak – szef Sztabu Generalnego WP.

***

„Legia Akademicka” to jedno z rozwiązań, którego głównym celem jest odbudowa rezerw osobowych. Przedsięwzięcie adresowane jest do studentów-ochotników, którzy w trakcie studiów chcą odbyć przeszkolenie wojskowe.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej min. przedmioty z  zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie rektor uczelni, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego.

Po zaliczeniu części teoretycznej student- ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych lub ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP podczas przerwy wakacyjnej.

Zobacz również:


wróć